Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Imams willen allochtone jeugd aan het sporten krijgen 17 maart 2011

door: Babette Dessing | 17 maart 2011 

Zeven Rotterdamse moskeeën gaan volgende maand tijdens de gebedsdienst sport promoten. Op vrijdag 22 april vertellen imams tijdens de nationale sportweek in hun preken aan gelovigen hoe belangrijk sport is voor kinderen en maken sportverenigingen in en rond de moskeeën reclame voor hun sport. Het is een van de projecten van Rotterdam Sportsupport, dat niet alleen hoopt de sportparticipatie bij allochtone jongeren te verhogen, maar vooral ook poogt ouders meer te betrekken bij de sportactiviteiten van hun kinderen. 

Hoe krijg je allochtone jongeren meer aan het sporten en betrek je ook hun ouders bij de sportvereniging? Het is een van de vraagstukken waar Rotterdam Sportsupport zich samen met de Nederlandse Sport Alliantie (NSA) binnen het project Kleurrijk Kader mee bezighoudt. Het project maakt onderdeel uit van het programma Meedoen Alle Jeugd Door Sport en wordt ingevuld door Mamoun El Loukili, zelf korfballer. Liesbeth van der Meer van Rotterdam Sportsupport vertelt: “In Rotterdam is de sportparticipatie van allochtone jongeren lager dan bij autochtone jongeren. Daarnaast is de ouderbetrokkenheid onder allochtonen vaak laag. Om ouders te activeren binnen de sportvereniging zijn we Kleurrijk Kader gestart, waarin we bekijken hoe we de ouders van kinderen kunnen bereiken en betrekken bij de sportvereniging van hun kind. Om die ouders te bereiken, hebben we de samenwerking gezocht met Rotterdamse moskeeën.”
 
Ouders opgeroepen om kinderen te stimuleren om te sporten
Zeven moskeeën waar verschillende nationaliteiten komen, openen op 22 april a.s. hun deuren om gelovigen in aanraking te laten komen met sport en om de waarde van sport te benadrukken. Onder de moskeeën bevindt zich de recent geopende Essalam-moskee in Rotterdam-Zuid. “Het contact is door Mamoun gelegd. Hij is in gesprek geraakt met Mohammed Ali, de imam van de Essalam-moskee. De imam was al snel enthousiast over het belang van sport. Sport is immers erg belangrijk voor de gezondheid en in de Koran wordt veel de nadruk gelegd op de gezondheid van het lichaam. De link was snel gelegd”, legt Van der Meer uit.

De mening van een imam telt voor gelovigen zwaar, daarom prediken zij hoe belangrijk bewegen is voor jongeren. “Ze laten bijvoorbeeld weten dat sportdeelname de kansen in de maatschappij vergroot, omdat sport bepaalde eigenschappen bij kinderen ontwikkelt, zoals zelfvertrouwen, discipline en doorzettingsvermogen. Het is goed voor de algemene ontwikkeling. Bovendien worden ouders opgeroepen hun kinderen te stimuleren om te bewegen en ook zelf een rol te spelen bij de sportvereniging, omdat het aantal vrijwilligers van allochtone afkomst bij clubs vaak erg laag is.” De preek van de imams wordt na afloop van de dienst in verschillende talen aan de aanwezigen uitgedeeld.

Sportclubs voor veel allochtonen onbekend terrein
Van der Meer vertelt dat de sportclub voor veel allochtonen onbekend terrein is. “Tijdens werkbezoeken aan de moskeeën bleek dat ze vaak niet bekend zijn met sportclubs. De vrouwen daar vonden het bijvoorbeeld een beetje eng om hun kinderen daar naartoe te sturen.” Om de betrokkenheid met sportverenigingen te vergroten, maken sportverenigingen naast de preken van de imams die dag ook reclame voor hun club. “Er worden door verenigingen uit de buurt verschillende clinics gegeven, bovendien delen ze promotiemateriaal en folders uit.”

Doel van de dag is om ouders bij te brengen dat sporten voor hun kinderen erg belangrijk is én om ze te stimuleren zelf als vrijwilliger bij een sportvereniging aan de slag te gaan. “Op die manier hopen we niet alleen de sportparticipatie te verhogen, maar ook te zorgen voor begripsvorming van het belang van sport(verenigingen).” Volgens Van der Meer is het belangrijk dat ouders kadertaken op zich nemen. “In sommige Rotterdamse verenigingen is negentig procent van de leden allochtoon, maar zie je dat het bestuur volledig uit autochtonen bestaat. Dat is erg jammer. Niet alleen moet het bestuur een afspiegeling vormen van de leden, maar zo’n vereniging komt op den duur ook in de problemen omdat ze niet voor kaderaanwas kunnen zorgen.”

Netwerk is gemaakt
Als het project aanslaat, komt er zeker een vervolg. “Maar we gaan eerst hiermee aan de slag. We zijn heel erg benieuwd wat de dag gaat opleveren. Naar mijn weten is Rotterdam de eerste stad in Nederland die op deze schaal allochtone jongeren en ouders via moskeeën probeert te stimuleren tot sportdeelname. Als de dag een succes wordt, zal er zeker snel een vervolgproject in de steigers worden gezet.” Dat is volgens Van der Meer ook mogelijk, omdat het contact met de moskeeën inmiddels is gelegd en ze erg enthousiast zijn over de samenwerking en de mogelijke vervolgbijeenkomsten. “De imam van de Essalam-moskee zal na de dag bijvoorbeeld ook betrokken blijven bij mogelijke nazorg. Als aanwezigen daarna nog vragen hebben, kunnen ze niet alleen bij ons maar ook bij hem terecht en dat is erg mooi.”
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst