Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

De Partij voor de Sport wil twee zetels in Tweede Kamer 1 april 2010

door: Peter Hopstaken | 1 april 2010

Tweede Kamerverkiezingen vormen vaak de aanleiding voor de geboorte van nieuwe politieke partijen. Zo ook nu. Niet eerder echter werd er een partij opgericht met het beleidsterrein ‘sport’ als enig issue. Deze keer wel en de primeur is voor de Partij van de Sport, opgericht door Harm Rozie, directeur bij Communication Concert uit Weesp. De nieuwe partij zet hoog in: het doel is om op 9 juni a.s. minimaal twee zetels te halen. Met hulp van Erica Terpstra – binnenkort aftredend voorzitter van NOC*NSF - als beoogd lijsttrekker en met het spectaculaire idee om onvermoede diensten van kroonprins Willem-Alexander ten behoeve van de sport aan te wenden, moet dat kunnen lukken.

De Partij van de Sport richt zich zowel op breedtesport als op topsport. Met onderwerpen die in sommige gevallen weliswaar deel uitmaken van partijprogramma’s van bestaande politieke partijen, maar lang niet allemaal en zeker niet allemaal even prominent. Oprichter Harm Rozie vertelt over zijn initiatief: “Door een Partij voor de Sport op te richten hopen we bepaalde issues hoger op de politieke agenda te zetten en daar vervolgens te houden. Bestaande partijen zwengelen sommige zaken wel aan, maar dat is op zich niet altijd voldoende om iets daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. In mijn ogen zijn er heel veel onderwerpen rondom sport die meer politieke aandacht verdienen. Die vormen tevens de kern van ons partijprogramma.”

Eén van die onderwerpen is het Olympisch Plan 2028. Volgens de Partij voor de Sport is het een prachtig plan, maar ontbeert het de nodige regie. Rozie: “De bij het plan betrokken sportorganisaties en overheden werken volkomen langs elkaar heen. Dat is niet zo vreemd, want het maakt onderdeel uit van de strategie van het plan: een regisseur zou naar verluidt alle mooie initiatieven de kop indrukken. Daarom zijn in dit stadium - volgens het plan - alle initiatieven kris kras door elkaar welkom. Dat is wel aardig bedacht, maar in de praktijk werkt het niet. Het is natuurlijk niet handig als meerdere steden een groot atletiekstadion willen gaan bouwen, om maar een voorbeeld te noemen. Of als Amsterdam en Rotterdam allebei ervan uitgaan dat ze host city zouden kunnen worden en architecten inschakelen om een nieuw Olympisch Stadion te ontwerpen. De Partij voor de Sport vindt het Olympisch Plan 2028 te belangrijk om vrijblijvend zijn beloop te laten en wil zich hard maken voor een onafhankelijke regisseur die boven alle partijen zal staan en het plan zonder veel dwingelandij toch gedecideerd zal aansturen.”

Opvallend is een geheel ander punt in het partijprogramma van de Partij voor de Sport: in het amateurvoetbal moet de buitenspelregel zo snel mogelijk worden afgeschaft. Volgens de nieuwe partij werkt deze regel ‘onnodige en ongewenste agressie op en langs de velden in de hand’. Rozie - van 1994 tot 1998 werkzaam bij de KNVB als manager communicatie betaald voetbal: “Het is heel simpel. In de hele maatschappij werken regels niet goed als ze niet te handhaven zijn. Zo ook in het voetbal. Het menselijk oog is niet in staat om goed te beoordelen of er wel of geen sprake van buitenspel is. De mens zou dan in staat moeten zijn om als een Marty Feldman naar twee kanten tegelijkertijd te kijken: naar het punt waar de bal vertrekt en naar de plek waar de aanvallers staan. Dat is – bijvoorbeeld als er een lange pass wordt gegeven – vaak onmogelijk en daardoor gaat er heel veel mis. Er wordt ontzettend vaak ten onrechte wél of ten onrechte niet gevlagd of gefloten voor buitenspel. Tot grote ergernis van spelers en toeschouwers, wat op zeker moment voor veel agressie zorgt. Terwijl met name de jeugd door sport belangrijke waarden als respect en sportiviteit zich eigen zou moeten maken. De buitenspelregel werkt in dat kader contraproductief en daarom willen we er zo snel mogelijk van af.”

Zonder meer revolutionair is het plan van de Partij voor de Sport om kroonprins Willem-Alexander voor de sport in te zetten. Rozie legt uit: “Het Koninklijk Huis is van het volk. Daar betaalt het volk tenslotte belasting voor. Wat ligt er dan meer voor de hand om Alex als een echte ‘Prince of Sports’ de nationale mascotte te maken van alle grote sportevenementen? NOC*NSF en alle bonden zouden hem rechtenvrij in alle mogelijke 2D en 3D formats en materialen moeten kunnen exploiteren. De beeltenis van Zijne Koninklijke Hoogheid wordt dan langzaam maar zeker een ijzersterk merk om meer toonaangevende sportevenementen naar ons land te halen.”

Het partijprogramma van de Partij voor Sport staat feitelijk bol van de interessante onderwerpen. Zo pleit de partij voor een Sportautoriteit (‘een onafhankelijke Raad voor de Sport die subsidiegeld verdeelt’), moet er een minister van sport komen (‘om sport de plek in de politiek te geven die het verdient gezien de enorme maatschappelijke impact ervan’) en moet de veiligheid in zwembaden verbeterd worden met standaard detectiesystemen (‘er verdrinken nog steeds kinderen in de Nederlandse zwembaden’). En zo gaat het even door... Wie vrijwilligerswerk doet mag op zijn 65e jaar met pensioen, diezelfde vrijwilligers worden vrijgesteld van fiscalisering van de AOW, sport moet in de grondwet komen, de woensdagmiddag moet beter benut worden voor sportwedstrijden, topsporters moeten als echte ambassadeurs Nederland als sportland in het buitenland gaan promoten…

Opvallend is ook dat de Partij voor de Sport pleit voor een beperkte zittingsduur van sportbestuurders. Rozie daarover: “We zijn tegen klevend pluche. Om de doorstroming en creativiteit van sportbesturen te bevorderen willen we met een wet de zittingsduur van bestuursleden tot maximaal zes jaar beperken. En een natuurlijke persoon mag maximaal twee keer in zijn leven een bestuursfunctie in de sport uitoefenen.”

Alle mooie plannen van de nieuwe partij kunnen moeilijk door een enkeling uitgewerkt en uitgevoerd worden. En dat is ook niet de bedoeling. Rozie is weliswaar initiatiefnemer en oprichter van de Partij voor de Sport, maar hij is van plan om een breed front te vormen. “Dat is niet zo heel moeilijk, want er is een enorm draagvlak voor deze partij. Ik denk ook echt dat we kans maken op één of meer zetels. Ik wil Erica Terpstra gaan vragen om lijsttrekker te worden. Zij is natuurlijk een stemmentrekker van jewelste. Ik hoop dat zij ‘ja’ gaat zeggen. En verder wil ik vele andere prominenten benaderen om ze warm voor deze partij te maken. Denk aan mannen als Richard Krajicek, Pieter van den Hoogenband, Johan Cruijff en Henk Kesler. Ze staan denk ik te trappelen om eindelijk zaken voor elkaar te krijgen waar ze zelf al jaren voor pleiten.”

De vraag is of het niet wat kort dag om in zo’n korte tijd zoveel politieke steun te verwerven. Rozie is daar optimistisch over. “Als het lukt om alle mensen die ik noemde bij de partij te betrekken, ontstaat er een gigantisch netwerk. Ik denk dat het gedachtegoed van de Partij voor de Sport als een olievlek door het land zal verspreiden. We kunnen daarbij alle hulp gebruiken.” Rozie besluit dan ook met een oproep: “Iedereen die op de een of andere manier een steentje wil bijdragen, goede ideeën heeft of ons op een andere manier wil steunen, kan ons mailen of bellen.” Om de mailbox van Harm Rozie niet meteen vol te laten lopen, stelt Sport Knowhow XL haar daartoe beter geëquipeerde mailbox voor dit mooie doel graag beschikbaar: info@skxl.nl.

Klik hier voor een samenvatting van het partijprogramma van de Partij voor de Sport

NASCHRIFT: dit nieuwsbericht is niet toevallig op 1 april gepubliceerd
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst