Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Burgerinitiatief dwingt met petitie beter sportbeleid in Almere af 28 januari 2010

door: Anne Schulze | 28 januari 2010

 

Als Almere de ambities uit het Olympisch Plan 2028 zou realiseren, zou Almere automatisch de sportiefste en gezondste stad van Nederland worden, zo denkt het Sportief Burgerinitiatief Almere. Maar dat is wel een hele opgave. Want volgens dit platform zijn zelfs de minder ambitieuze doelstellingen uit de huidige gemeentelijke sportnota al niet te halen, omdat het in Almere ontbreekt aan samenwerking tussen maatschappelijke partijen. Het Sportief Burgerinitiatief is een online petitie gestart om de gemeente duidelijk te maken dat het de hoogste tijd is om de regie in handen te nemen.

Een drijvende kracht achter het burgerinitiatief is Kyra Mollema, in het dagelijks leven eigenaresse van tennispark Joymere. Volgens haar is sportief Almere niet tevreden over de mate waarin er iets gedaan wordt met de doelen die in de huidige sportnota van Almere staan beschreven. “De sportnota zou eigenlijk een basis moeten zijn voor de realisatie van Almere als sportiefste en gezond-ste stad van Nederland”, aldus Mollema. “Helaas is dat niet het geval. Er staan geen concrete doelen in benoemd, er is niet voldoende gezamenlijk opgetrok-ken om de sportnota te ontwikke-len en er staan tegenstrijdige voornemens met betrekking tot het sportbeleid in. De sportnota leidt op deze manier zeker niet tot een sportieve en gezonde stad.”

OP2028 als uitgangspunt
Als een uiting van ongenoegen over het sportbeleid heeft het Sportief Burgerinitiatief in november 2009 iedereen opgetrommeld die binnen Almere met sport bezig is. “Mensen die actief zijn binnen sportverenigingen, sportorganisaties, de gezondheidszorg, het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook buurtverenigingen en woningcorporaties hebben we voor deze bijeenkomst uitgenodigd,” licht Mollema toe. “Tijdens de bijeenkomst is besproken welke ambities er eigenlijk op sportgebied zijn en welke knelpunten op dit moment worden ervaren. Door in kaart te brengen wat er leeft in Almere kan er wellicht iets aan de situatie veranderd worden.”

Tijdens de bijeenkomst is gebleken dat sportief Almere wil dat er SMART (specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden) doelen en ambities worden uitgesproken, zodat er daarna gezamenlijk concrete maatregelen kunnen worden getroffen om deze doelen en ambities waar te maken. “Over het Olympisch Plan 2028, dat in de sportnota een aantal keer ter sprake komt, zijn wij ontzettend enthousiast. Dit plan moet volgens ons het uitgangspunt van het nieuwe sportbeleid van Almere gaan vormen”, aldus Mollema. De acht ambities die in dit plan centraal staan, zijn volgens haar dan ook prima te vertalen naar de situatie binnen Almere. “Denk aan ‘Almere heeft een vruchtbaar topsportklimaat waarin sporters optimaal kunnen presteren’, ‘Almere heeft een gezonde bevolking’ en ‘Almere heeft een goed leefklimaat, voldoende sportaccommodaties en een goede mobiliteit’.”

Samenwerkingsverbanden versterken
Om op deze ambities in te spelen, is het volgens het Sportief Burgerinitiatief echter noodzakelijk om een wethouder aan te stellen die het Olympisch Plan in zijn portefeuille heeft. “Dit zou de spin in het web moeten worden, een bruggenbouwer die direct contact heeft met de verschillende maatschappelijke partijen, zodat er gezamenlijk met de acht ambities aan de slag kan worden gegaan”, licht Mollema toe. “Wat voor iemand ik daarvoor in gedachten heb? Iemand met een passie voor de sport, die inzicht heeft om de nieuwe situatie vorm te geven, maar daarvoor ook met zijn of haar voeten in de klei durft te gaan staan. Iemand die ziet wat er speelt, die ziet waar de kansen liggen en die partijen een zetje durft te geven om samenwerkingsverbanden aan te gaan.” Met name dit laatste is volgens Mollema essentieel. “Organisaties en verenigingen moeten elkaar niet alleen maar als concurrentie zien en het gevoel hebben dat er in elkaars vijver gevist wordt; ze moeten elkaars kracht versterken en er sámen voor zorgen dat er juist veel meer vissen in die ene grote vijver komen te zwemmen. Daar heeft naar mijn mening iedereen baat bij.”

Om de gemeente Almere van de waarde van deze dromen en ambities te overtuigen, heeft het Sportief Burgerinitiatief begin januari een petitie opgestart die online door iedereen ondertekend kan worden. “Er zijn ondertussen al ruim 170 handtekeningen verzameld”, weet Mollema. “Maar ondanks dat ik - zowel vanuit de sport als vanuit de politiek - veel positieve reacties op de petitie heb gehad, komt er relatief maar langzaam beweging in. Mensen zien nog niet in dat er een kans van slagen is wanneer er een ambitieuze samenwerking ontstaat; eigenlijk durven ze hun hoofd niet boven het bekende maaiveld uit te steken. Deze mensen moeten dus overtuigd worden dat dit juist wél zin heeft. Dit vraagt nog tijd, maar we hebben goede hoop dat mensen, verenigingen en organisaties zich langzaam gaan realiseren dat ze er écht beter van worden om nu al te starten met de toepassing van het Olympisch Plan. Het Plan moet gaan leven, mensen moeten erbij willen horen; pas dán kunnen er mogelijkheden ontwikkeld worden om van Almere écht de sportiefste en gezondste stad van Nederland te maken.”

Voor meer informatie: Kyra Mollema, tennispark@joymere.nl.
Voor de petitie klik hier.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst