Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

NISB leert gemeenten lokaal campagnevoeren 14 januari 2010

door: Anne Schulze | 14 januari 2010

In het stimuleren van mensen om een gezonde en actieve leefstijl te ontwikkelen, kan een aansprekende campagne een belangrijke rol spelen. Maar hoe zet je gemeentelijke sport- en beweegprogramma’s op zo’n manier in de schijnwerpers dat de doelgroep wordt overtuigd? Tijdens de workshop ‘Lokaal campagnevoeren’ geeft het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) antwoord op deze vraag.

Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van 30minutenbewegen, de landelijke campagne die in 2007 door NISB is opgezet en wordt gesteund door het Ministerie van VWS. Vanuit de doelstelling van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen laat NISB Nederland kennis maken met de norm voor gezond bewegen en wordt op die manier geprobeerd burgers actief te krijgen. “30minutenbewegen wordt echter pas succesvol als gemeenten er een lokaal project van maken en de campagne aanpassen aan hun eigen situatie en behoeften”, aldus Jacqueline Kronenburg van NISB.

Versterking van lokale initiatieven
Dit laatste blijkt echter makkelijker gezegd dan gedaan. Hoewel NISB immers het nodige campagnemateriaal beschikbaar heeft gesteld, weten gemeenten vaak niet goed hoe ze hun sport- en beweegprogramma’s op de juiste wijze onder de aandacht moeten brengen. “Door programma’s te presenteren als onderdeel van 30minutenbewegen kunnen lokale initiatieven echter versterkt worden: gemeentelijke leefstijlcampagnes worden hierdoor herkenbaar en overtuigend voor burgers”, licht Kronenburg toe. “Door deze burgers vervolgens zo veel mogelijk bij lopende projecten te betrekken, is het mogelijk om een duurzame verandering teweeg te brengen.”

Om gemeenten in dit proces te ondersteunen, heeft NISB de workshop ‘Lokaal campagnevoeren’ opgezet. Tijdens deze workshop komt onder andere ter sprake uit welke facetten 30minutenbewegen bestaat en hoe dit in een gemeente toegepast kan worden. Daarnaast zal gesproken worden over de meerwaarde van het benutten van de landelijke campagne binnen de eigen gemeente en leren de deelnemers op welke wijze bij de gemeentelijke politiek draagvlak gecreëerd kan worden voor de lokale invulling van 30minutenbewegen. “Ook wordt besproken hoe sport- en beweegbeleid communicatief gekoppeld kan worden aan een lokale campagne, hoe een campagneplan ontwikkeld en tot uitvoering gebracht kan worden en wat de mogelijkheden zijn om de resultaten ervan te meten”, voegt Kronenburg toe.

Geen persbericht sturen, maar écht campagne voeren
De deelnemers aan de workshop zullen voornamelijk bestaan uit gemeentelijke communicatieadviseurs en beleidsmedewerkers die zich op sport en/of gezondheid richten. Daarnaast zijn door NISB ook sportconsulenten van de provinciale sportraden en beleidsmedewerkers van de GGD uitgenodigd. Tussen 8 maart en 27 mei 2010 zal de workshop op vijf verschillende locaties plaatsvinden. De gemeenten die tot nu toe tot pilotgemeenten van de campagne 30minutenbewegen zijn benoemd - dat zijn Enkhuizen, Deventer, Heerhugowaard, Zandvoort, Hulst/Terneuzen, Vlaardingen/Delft en Arnhem - en de provinciale sportraden kunnen maximaal twee personen kosteloos inschrijven. Overige deelnemers betalen inclusief campagneboek € 350,- per persoon. “Dat is een relatief laag bedrag, als je ziet wat je ervoor terugkrijgt”, aldus Kronenburg. “Na afloop van de workshop kunnen de deelnemers immers direct concreet aan de slag in hun eigen gemeente, en zullen ze voortaan écht campagne gaan voeren in plaats van enkel een persberichtje uitsturen. Voor (verder) advies kunnen ze bovendien altijd bij NISB terecht.”

Voor meer informatie: www.30minutenbewegen.nl/workshop

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst