Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Enquete voorzitter NOC*NSF-Item

Ivo Opstelten met kop en schouders favoriet als nieuwe voorzitter van NOC*NSF 30 november 2009

door: Peter Hopstaken

Ivo Opstelten – voorzitter van de Council Olympisch Plan 2028 – is de gedroomde opvolger van Erica Terpstra als voorzitter van sportkoepel NOC*NSF. Dat is de belangrijkste uitkomst van een online enquête die Sport Knowhow XL heeft gehouden van 16 tot 23 november 2009 en waaraan 768 personen aan meededen.

Kort nadat de enquête werd verspreid nam Ivo Opstelten op de ranglijst van meest gewenste kandidaten met duidelijke voorsprong de leiding en stond deze vervolgens niet meer af. De nummer twee van de ranglijst is misschien enigszins verrassend – maar zonder twijfel en voortdurend onbetwist – voormalig Wimbledon-kampioen Richard Krajicek. Op de derde plaats staat oud-tophockeyer en voormalig hockeybondvoorzitter André Bolhuis. Hij is bestuurskandidaat van NOC*NSF en daarmee momenteel de meest waarschijnlijke nieuwe voorzitter. Met nipte voorsprong versloeg Bolhuis de nummers vier en vijf, respectievelijk Pieter Winsemius (oud-minister en bijzonder hoogleraar) en voormalig IOC-lid Hein Verbruggen. De hoge positie van Winsemius is zonder meer verrassend gezien zijn relatief beperkte directe betrokkenheid met sport als aandachtsgebied en werkterrein.


Uitslag enquête nieuwe voorzitter NOC*NSF, de top 5

aantal keren genoemd

Bron: online enquête Sport Knowhow XL, gehouden op 16-23 november 2009


Spannende strijd om derde plaats
Pieter Winsemius en Hein Verbruggen streden bijna een week lang neus aan neus – steeds op gepaste afstand van Richard Krajicek en vooral Ivo Opstelten – in een steeds wisselende volgorde om de derde plaats. Zij werden pas in het eindstadium gepasseerd door achtervolger André Bolhuis. Deze bleek vooral op de eerste dag dat kon worden deelgenomen aan de enquête – op maandag 16 november – relatief weinig stemmen te hebben gehad. Terwijl op die dag al bijna 80% van alle respondenten het enquêteformulier had ingevuld. De volgende dag werd ’s morgens bekend dat Bolhuis door het bestuur van NOC*NSF naar voren was geschoven als kandidaat-voorzitter. Mensen die vanaf die dag meededen aan de enquête – derhalve 20% van alle deelnemers – hadden relatief vaker een voorkeur voor Bolhuis als potentiële nieuwe voorzitter. Uiteindelijk steeg hij van de vijfde plaats (na één dag enquêteren) naar de derde plek.

Voorkeuren gerelateerd aan vraagstukken betreffende het voorzitterschap
Interessant is nu om de antwoorden van de respondenten die kozen voor één of meer van de hoogst genoteerde vijf kandidaten (zij vormen 77% van alle respons; ofwel: 23% koos niet voor één van de ‘beste’ vijf) op enkele vragen te bekijken. Dan blijkt bijvoorbeeld dat van alle deelnemers die kozen voor Richard Krajicek en Hein Verbruggen er relatief veel van mening zijn dat het voorzitterschap niet in twintig uur kan worden uitgevoerd. Opvallend is verder dat van alle respondenten die kozen voor André Bolhuis relatief een klein aantal – maar nog wel ruim de helft – van mening is dat een betaalde functie beter past bij het voorzitterschap van NOC*NSF dan een onbezoldigde. Niet zo verrassend is verder dat vooral de aanhangers van Bolhuis en Krajicek vinden dat het ‘heel belangrijk’ is dat de nieuwe voorzitter van NOC*NSF een voormalig topsporter is.

Wat wordt de belangrijkste opdracht voor de nieuwe voorzitter van NOC*NSF? Vooral de Bolhuis-adepten kozen meer dan gemiddeld voor de optie ‘een goed functionerende organisatie neerzetten’. Maar ook de aanhangers van Ivo Opstelten en Pieter Winsemius vonden dit verreweg de belangrijkste opdracht voor de nieuwe voorzitter. De respondenten die prioriteit geven aan de opdracht ‘uitvoering helpen geven aan het Olympisch Plan 2028’ lijken dit het liefst in handen te leggen van Opstelten of Krajicek.

In de enquête werd ook gevraagd wat de belangrijkste kwaliteit zou moeten zijn van de nieuwe voorzitter. De aanhangers van Bolhuis lijken vooral op hem te hebben gestemd vanwege zijn veronderstelde gave om ‘de Nederlandse sport te verbinden en te representeren’. Deze kwaliteit wordt ook relatief vaak belangrijk gevonden door de fans van Krajicek en Verbruggen. De deelnemers die kozen voor Opstelten en Winsemius achten daarentegen de kwaliteit ‘invloed uitoefenen op het hoogste politieke niveau’ relatief vaak van belang, wat niet verrassend is gezien hun politieke achtergrond.

De Top 20
Vorige week (dinsdag 24 november) zijn – in het eerste deel van het enquêteverslag (klik hier) –de nummers 6 tot en met 15 bekend gemaakt. De nummers 1 tot en met 5 vijf zijn hierboven uitputtend aan de orde geweest, maar wie vormen nu in welke volgorde de onderste regionen van de ranglijst? Op plaats 16 staat Jan Rijpstra, vooral bekend als voormalig woordvoerder Sport in de Tweede Kamer voor de VVD en als voormalig voorzitter van de honkbalbond. Na hem volgen respectievelijk Ewald Kist (voormalig bestuursvoorzitter van ING), Ruud Vreeman (voormalig bestuurslid van NOC*NSF en zes jaar geleden als bestuurskandidaat concurrent van Erica Terpstra), Kees Storm (voormalig bestuursvoorzitter Aegon) en op de twintigste plaats de huidige NOC*NSF-directeur Theo Fledderus. Samenvattend volgen hieronder de nummers 1 tot en met 20:

nr. naam aantal
keren
gekozen
1. Ivo Opstelten 234
2. Richard Krajicek 188
3. André Bolhuis  170
4. Pieter Winsemius 166
5. Hein Verbruggen 165
6. Clémence Ross 108
Johan Wakkie 108
8. Margo Vliegenthart 82
9. Els van Breda-Vriesman 72
Leo van Wijk 72
11. Jan Loorbach 66
12. Joop Atsma 65
13. Jeroen van der Veer 57
14. Karin van Bijsterveld 56
15. Gerlach Cerfontaine 47
16. Jan Rijpstra 36
17. Ewald Kist 21
18. Ruud Vreeman 18
19. Kees Storm 10
20. Theo Fledderus 9


Bron: online enquête Sport Knowhow XL, gehouden op 16-23 november 2009


Voorkeuren van de respondenten naar functie
De leden van NOC*NSF mogen op 11 januari 2010 hun nieuwe voorzitter kiezen. Dat houdt in dat zij al dan niet gaan instemmen met de voorgedragen kandidaat André Bolhuis, als er naast hem niemand anders wordt voorgedragen. Interessant is om te weten hoe de voorkeur van de bonden zou luiden als zij wel wat te kiezen zouden hebben. De uitslag van de enquête geeft hiervan een goede indicatie. Hieraan hebben immers 114 bestuursleden of medewerkers van sportbonden deelgenomen. Hun voorkeur luidt: 1. Ivo Opstelten (33 stemmen); 2. Pieter Winsemius (31 stemmen); 3. Bolhuis (24 stemmen); 4. Hein Verbruggen, Margo Vliegenthart (o.m. voormalig staatssecretaris Sport) en Richard Krajicek (alle drie 23 stemmen). Bij de bondsvertegenwoordigers scoorden overigens ook Clémence Ross (directeur NISB en voormalig staatssecretaris Sport) en Johan Wakkie (directeur hockeybond) beiden met 20 stemmen hoog evenals Gerlach Cerfontaine (voormalig directeur van Schiphol) met 15 stemmen.

Als we louter de 98 respondenten die werkzaam zijn bij de overheid in beschouwing nemen, komen we tot de volgende rangorde: 1. Opstelten, 2. Krajicek en 3. Winsemius. Ook deelnemers die werkzaam zijn in het bedrijfsleven kiezen voor Opstelten, op zeer grote afstand gevolgd door Bolhuis en Winsemius (ex acquoi). Bij studenten is Krajicek favoriet, gevolgd door Opstelten en Verbruggen (eveneens ex acquoi).

Voor een compleet overzicht van alle kandidaten en het aantal stemmen dat zij kregen van de onderscheiden organisaties klik hier.

Voorkeuren van de respondenten naar geslacht en leeftijd
En wie was de favoriete nieuwe NOC*NSF-voorzitter volgens de bijna tweehonderd vrouwelijke respondenten? Als het aan hen ligt zou Clémence Ross de nieuwe voorzitter worden van NOC*NSF. Zij kreeg steun van 49 vrouwen, één meer dan Richard Krajicek (48 stemmen). Daarna volgen André Bolhuis (41) en Ivo Opstelten (40). Ook populair bij de vrouwen zijn Johan Wakkie (34), Karin van Bijsterveld (voorzitter tennisbond) en Hein Verbruggen (allebei 31 stemmen).

Bij de jongste deelnemers (met een leeftijd tot 29 jaar) is het beeld zoals mocht worden verwacht niet veel anders dan bij de studenten: drie kandidaten steken met kop en schouders boven de rest uit. Absoluut favoriet bij de jongeren is Krajicek (81 stemmen), gevolgd door Verbruggen (64 stemmen) en Opstelten (59 stemmen).

De dark horses
88 Deelnemers aan de enquête hebben dankbaar van de mogelijkheid gebruik gemaakt om naast de twintig voorgeselecteerde kandidaten zelf namen naar voren te schuiven. Daarbij viel vooral het grote aantal ‘voorkeurstemmen’ op voor Joop Alberda, voormalig chef de mission van de olympische ploeg en voormalig volleybalcoach en oprichter van belangenorganisatie NLcoach. Liefst dertien personen noemden zijn naam. De vraag is hoeveel reguliere stemmen Alberda zou hebben gekregen als hij onderdeel had uitgemaakt van de vragenlijst. Ook meerdere keren genoemd werden Ard Schenk (6 keer), Cees Vervoorn (5), Guus Hiddink (4), Pieter van den Hoogenband (3), Henk Kesler (3), Ton Boot (2), Jan Fransoo (2), Marc Lammers (2), Vincent Pijpers (2), Paul Rosenmöller (2) en last but not least kroonprins Willem-Alexander (2).

Buiten mededinging werd overigens Erica Terpstra nog door vier personen genoemd. Zij wisten klaarblijkelijk niet dat zij vanwege statutaire bepalingen betreffende de zittingsduur uit het bestuur van NOC*NSF moet treden en daarom geen voorzitter meer mag zijn, hoe graag zij het ook wellicht was gebleven. Tot slot zijn nog 39 personen één keer als goede kandidaat-voorzitter van NOC*NSF genoemd, waaronder zeker niet de minsten en enkele onbekenden. Voor wie de volledige lijst van dark horses wil bekijken, klik hier.

Speciaal verzoek? Mail de redactie
Voor een samenvatting van de primaire enquête-uitslag – ofwel een overzicht van de zogenaamde rechte tellingen – klik hier. Mochten lezers bepaalde kruisverbanden die in beide delen van het onderzoeksverslag niet aan de orde zijn geweest nader onderzocht willen hebben (bijvoorbeeld: Wie is de voorkeurskandidaat van de respondenten die in de provincie Limburg wonen? Voor wie hebben de 65-plussers gekozen?) dan kunnen zij een duidelijk omschreven verzoek daartoe indienen via info@skxl.nl onder vermelding van ‘enquêteverzoek’.

NB: dit is het tweede en laatste deel van een onderzoeksverslag. Klik hier voor deel 1

Peter Hopstaken is in september 2007 gestart met Sport Knowhow XL, digitaal informatieplatform voor de zakelijke sportmarkt. Eerder was hij hoofdredacteur van het vakblad SPORT Bestuur & Management, senior consultant bij KPMG en senioronderzoeker bij de Stichting voor Economisch Onderzoek der Universiteit van Amsterdam. Naast zijn werk was hij initiator van de 'werkgroep Voetbal & Statistiek' en later van 'SPITS sportstatistics'. Beide werkgroepen bestonden uit wetenschappers die voetbalstatistieken analyseerden wat uitmondde in tientallen – vaak geruchtmakende – artikelen in verschillende dag- en vakbladen.

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst