Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Enquete voorzitter NOC*NSF-Item

Hoe heeft Erica het als voorzitter eigenlijk gedaan?! 26 april 2010

door: Peter Hopstaken

Op dinsdag 18 mei 2010 treedt Erica Terpstra na zes-en-een-half jaar af als voorzitter van NOC*NSF. Hoe heeft de voorzitter van misschien wel de belangrijkste sportorganisatie in Nederland het er in die periode eigenlijk vanaf gebracht?!

Erica Terpstra maakte als voorzitter van NOC*NSF veel hoogtepunten maar ook veel dieptepunten mee. Zo denken we bijvoorbeeld aan de ene kant terug aan twee mooie Zomerspelen en Winterspelen, zij het met wisselend succes. We zagen daarbij een voorzitter die met een enorm enthousiasme en niet aflatende inzet op een bijzondere manier invulling heeft gegeven aan wat zij zelf als de mooiste bestuursfunctie in de sport beschouwt. En we zagen geslaagde sponsordeals met het bedrijfsleven.
Maar we herinneren ons ook een intern zeer ‘onrustige’ koepelorganisatie. Denk maar eens aan het personeel van NOC*NSF dat zo’n twee jaar geleden per anonieme brief eerst bij de Volkskrant en later bij het ministerie van VWS klaagde. Denk ook aan het ontslag anderhalf jaar geleden van een directeur en het in lijn daarmee - achter de schermen - dubieus geregisseerde vertrek van een andere directeur. En denk aan de recente ‘opstand’ van sportbonden die resulteerde in de huidige ‘kerntakendiscussie’. Kortom: never a dull moment! Hoe het ook zij, het aftreden van Erica Terpstra markeert het einde van een roerig en ook wel boeiend tijdperk.

Hoe heeft de voorzitter van misschien wel de belangrijkste sportorganisatie in Nederland het er in die periode eigenlijk vanaf gebracht? Is het legitiem om daar een oordeel over te vellen, is dat wel gepast? Sport Knowhow XL vindt na enige afweging van wel. Want invulling geven aan die functie kun je - gezien de belangen die er in de totale Nederlandse sportwereld mee gemoeid zijn - moeilijk als iets ‘vrijblijvends’ beschouwen... Bovendien, er gaan hier en daar niet voor niets regelmatig stemmen op om de bestuursvorm van NOC*NSF op termijn te transformeren in eentje met een professionele, bezoldigde full time opererende bestuursvoorzitter en een Raad van Toezicht op grotere afstand dan het huidige bestuur staat.

Vervulling van de voorzittersfunctie van NOC*NSF in huidige vorm behoort daarom in onze ogen een evaluatie te krijgen, een beoordeling zo u wilt. Daarom zijn wij op 26 april 2010 gestart met een on line enquête waaraan in totaal 283 mensen hebben meegewerkt. Op dinsdag 18 mei 2010 - de dag dat Erica Terpstra officieel afscheid neemt als voorzitter van NOC*NSF - publiceert Sport Knowhow XL de resultaten. Zie daarvoor de nieuwsbrief van die dag. Nog geen abonnee van de nieuwsbrief? Klik hier

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst