Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Case Closed!-Item

In de greep van de sponsor 25 september 2007

door: mr Lars Bakers

Succesvolle sporters raken steeds meer verwikkeld in een brei van overeenkomsten. In hoeverre moet de huidige praktijk worden gestimuleerd dat reeds op jonge leeftijd met talenten overeenkomsten worden aangegaan? Jonge sporters kunnen op die manier speelbal worden van sponsors, makelaars en managers, die de carrière van het talent al hebben uitgestippeld voordat de sporter er zelf over heeft kunnen nadenken. Weten de sporters zelf nog wel wat er in hun eigen contracten staat? Deze zomer boog de Voorzieningenrechter in Amsterdam zich over de contractuele relatie tussen Nike en een succesvol voetballer, waarbij de voetballer zich verslikte in de contractuele bepalingen van de sponsorovereenkomst.

Op 23 augustus 2007 heeft de Voorzieningenrechter in Amsterdam vonnis gewezen in een geschil over de sponsorrelatie tussen Nike en de Braziliaanse voetballer Diego.

Diego is in 2002 – op 18 jarige leeftijd – een sponsorovereenkomst aangegaan met Nike, dat hem verplicht uitsluitend Nike-producten te dragen of te gebruiken. De sponsorovereenkomst loopt tot 31 maart 2007. Nike heeft daarin opgenomen dat zij de overeenkomst eenzijdig kan verlengen voor een nadere door Nike te bepalen periode. Indien Nike van deze mogelijkheid gebruik maakt, moet zij Diego daarvan vier maanden voor de afloop van het contract schriftelijk op de hoogte stellen. Nike toont zich in de overeenkomst bereid bij een eenzijdige verlenging nader overleg te voeren over de sponsorvergoedingen.

Diego is inmiddels een succesvol voetballer. Hij speelt voor Werder Bremen en het Braziliaans nationale elftal. Eind 2006 laat Nike aan Diego schriftelijk weten dat zij het sponsorcontract eenzijdig verlengt tot 2011. De vader van Diego voert gesprekken met Nike over verbeterde voorwaarden en ze bereiken daarover op 18 juni 2007 overeenstemming. Diego zelf onderhandelt ondertussen echter met Adidas en tekent op 21 juni 2007 een meerjarig sponsorcontract. Zijn advocaat laat Nike op 25 juni 2007 weten dat Diego de met zijn vader overeengekomen voorwaarden niet accepteert en dat de sponsorrelatie met Nike per 1 april 2007 is geëindigd. Diego verschijnt vervolgens met Adidas-schoenen op de training bij zijn club.

Nike stapt naar de rechter en vordert onder meer een bevel tot het dragen van uitsluitend Nike-schoenen en kleding. De Voorzieningenrechter wijst de vorderingen toe. Naar de mening van de Voorzieningenrechter is de eenzijdige verlenging verstrekkend, maar niet onredelijk en dus rechtsgeldig. Volgens de rechter is het volgende van belang.
1. Een professionele voetballer, die zich kan laten bijstaan door deskundigen, kan geacht worden te weten wat hij ondertekent.
2. Bij het aangaan van een sponsorovereenkomst als deze nemen sporter en sponsor allebei bewust een risico. De sporter weet dat de sponsor de overeenkomst eenzijdig kan verlengen indien hij zich goed ontwikkelt, maar hij is wel verzekerd van een goede honorering. De sponsor neemt het risico dat zij voor een nog niet zo bekende sporter gedurende enige jaren betaalt, zonder dat vaststaat of het iets zal opleveren. Daar staat dan weer tegenover dat in geval van succes de overeenkomst eenzijdig kan worden verlengd.
3. Nike toont zich in de overeenkomst expliciet bereid op redelijke wijze te overleggen over de verhoging van de vergoeding in geval van een – eenzijdige – verlenging. Nike heeft Diego uiteindelijk ook bedragen geboden die vijf keer hoger lagen dan de bedragen in 2003.

De eerste overweging van de rechter lijkt enigszins generaliserend. Diego was in 2002 de contracttaal (Engels) niet machtig en uit het vonnis blijkt niet dat zijn adviseurs (waaronder zijn vader) dat wel waren. In de tweede overweging kwalificeert de rechter het sponsorcontract met de sporter in feite als een investering. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst, dus het is voor de sponsor maar afwachten of zijn sporter het verwachte succes gaat brengen. Indien dat succes er komt, moet de sponsor kunnen oogsten. Langs deze argumentatie lijkt voor de rechter de eenzijdige verlengingsbepaling niet per definitie onaanvaardbaar. Van doorslaggevend belang blijkt echter dat Nike zich bereid heeft getoond na de eenzijdige verlenging overleg te voeren over de sponsorvergoedingen. Indien Nike zich daartoe niet of in mindere mate bereid zou hebben getoond, had Diego het gelijk wellicht aan zijn zijde kunnen krijgen.

Diego wordt uiteindelijk bevolen alleen nog Nike-kleding te dragen tijdens sportieve en publieke activiteiten (met uitzondering van het club- en nationaal tenue). Zelfs het dragen van merkloze kleding wordt hem verboden op straffe van aanzienlijke dwangsommen. Al met al een les voor sporters die geconfronteerd worden met complexe overeenkomsten: laat u vooraf adviseren over de inhoud en de consequenties.

Lars Bakers is werkzaam bij Leidsegracht 3 Advocaten in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in het Intellectuele Eigendomsrecht, waaronder het merkenrecht, auteursrecht en portretrecht. Hij adviseert diverse bedrijven, sportbonden en sporters op dit gebied. Meer informatie: bakers@leidsegracht.org, 020-616 2913 en www.leidsegracht.org

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst