Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Case Closed!-Item

KNVB moet zich volgens rechter houden aan de eigen regels 14 juli 2009

door: Steven F.H. Jellinghaus

Uitzinnigheid heerst alom bij de fans van Fortuna Sittard. Op de website van de Limburgse voetbalclub staat vol trots vermeld dat Fortuna Sittard het komende seizoen toch opnieuw zal mogen uitkomen in de Jupiler League 2009-2010. Hier bestond onzekerheid over aangezien hun proflicentie eerder door de KNVB was ingetrokken. De rechtbank te Utrecht heeft hier echter op 17 juni jl. verandering in gebracht.

De KNVB had de licentie van Fortuna Sittard ingetrokken omdat de club al lange tijd in ernstige financiële problemen verkeerde. De voorzieningenrechter te Utrecht heeft echter besloten dat er ernstige formele bezwaren kleven aan het besluit van de Licentiecommissie van de KNVB die de licentie van de club had ingetrokken. Ook het besluit van de Beroepscommissie is niet volgens de regels genomen.

Zo heeft de Licentiecommissie in strijd met het Licentiereglement het bestuur betaald voetbal niet gehoord alvorens het plan van aanpak van Fortuna Sittard af te keuren. Door deze bepaling niet na te leven, is Fortuna Sittard de mogelijkheid ontnomen om tegen de afkeuring van het plan van aanpak bij de Beroepscommissie in beroep te gaan. Voorts had de Licentiecommissie Fortuna Sittard moeten waarschuwen voor de sancties die kleven aan het niet tijdig indienen van het plan van aanpak. Deze waarschuwingsplicht dient volgens de rechter met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te worden nageleefd.

Vervolgens is het besluit van de Licentiecommissie getoetst door de Beroepscommissie. Deze heeft bestaan uit drie leden in plaats van het voorgeschreven aantal van vijf. Verder was één van de leden van de Beroepscommissie, in strijd met het licentiereglement, werkzaam bij een sponsor van voetbalclub Willem II. Hiermee komt het doel van de bepaling - namelijk het voorkomen van ieder tegenstrijdig belang en het bewerkstelligen van een onafhankelijke en onpartijdige beslissing - in het geding. Gelet op het feit dat dit een fundamenteel rechtsbeginsel is, dient deze bepaling strikt te worden nageleefd. Ook voor wat betreft de vereiste deskundigheid van de leden heeft de Beroepscommissie niet voldaan aan de geldende normen. In feite heeft de Beroepscommissie bestaan uit twee onafhankelijke leden, waarvan er één meester in de rechten was. Dit is ontoereikend daar de kwaliteit van de beslissing hiermee niet voldoende gewaarborgd wordt.

Gezien het bovenstaande en feit dat het gaat om het opleggen van de meest verstrekkende sanctie, namelijk het intrekken van de licentie, heeft de rechter de besluiten van de Licentiecommissie en de Beroepscommissie geschorst.

De KNVB wordt met deze uitspraak wederom door de rechter op de vingers getikt door te bepalen dat de KNVB bij het opleggen van een dergelijke verstrekkende sanctie de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht dient te nemen. De rechter hecht er, ook in eerdere uitspraken, grote waarde aan dat de KNVB zich strikt houdt aan de regels die door de KNVB (en haar leden) zelf zijn opgesteld en door de KNVB dus kennelijk zelf van belang zijn geacht.

Steven F.H. Jellinghaus is voorzitter van de sectie sportrecht van De Voort Hermes De Bont advocaten te Tilburg. Daarnaast is hij als docent sportrecht verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Voor meer informatie: s.jellinghaus@devoort.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst