Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Case Closed!-Item

Gokken op sportwedstrijden, (il)legaal? 21 april 2009

door: Wieteke van de Kamp en Saskia de Jongh

De overheid heeft tot 11 december 2009 een vergunning verleend aan De Lotto voor het organiseren van sportprijsvragen. Maar recentelijk is de Europese Commissie tegen tien lidstaten inbreukprocedures gestart om na te gaan of de nationale wetgeving op dit gebied verenigbaar is met gemeenschapswetgeving. Nederland is één van die lidstaten...

Wedden op sportwedstrijden is van alle tijden en culturen. Echter tegenwoordig komen steeds meer verhalen in het nieuws dat niet alleen toeschouwers en andere belangstellenden illegaal op sportwedstrijden wedden, maar ook sporters zelf op hun wedstrijden gokken. Het Internationaal Olympisch Comité heeft tijdens de Olympische Spelen in China dan ook voor het eerst verplicht gesteld dat deelnemers, coaches, scheidsrechters en journalisten die deelnamen aan de Olympische Spelen een document hebben moeten ondertekenen waarin zij zich akkoord verklaarden om af te zien van gokken op de Olympische wedstrijden. Een logische beslissing van het IOC gezien het ‘fair play’ beginsel, één van de pijlers van de Olympische Spelen.

Het tegengaan van ‘oneerlijk spel’ is een van de redenen dat de Nederlandse wetgever het wedden op sportwedstrijden strafbaar heeft gesteld zonder vergunning. Een andere reden is van Europese hand opgelegd. Vanuit de ‘verzorgingsstaatgedachte’ dienen lidstaten hun onderdanen te beschermen tegen verslaving en fraude. Voor sportweddenschappen bestaat echter geen Europese geharmoniseerde regeling. Het staat de lidstaten dan ook vrij hier nadere invulling aan te geven en zo hun burgers te beschermen tegen de risico's van het gokken.

Het gokken op wedstrijden is in Nederland geregeld in de Wet op de Kansspelen (hierna: de ‘WOK’). In Titel III ‘Sportprijsvragen’ van de WOK worden de regels uiteengezet. Onder sportprijsvragen worden prijsvragen verstaan, welke erop gericht zijn deelnemers uitslagen van tevoren aangekondigde sportwedstrijden - met uitzondering van harddraverijen en paardenrennen - te doen raden of voorspellen. De sportwedstrijden dienen dus van tevoren te zijn aangekondigd. Indien een aangekondigde wedstrijd geen doorgang vindt, kan voor de niet gespeelde wedstrijd een vervangende uitslag gelden. Deelnemers aan sportprijsvragen dienen achttien jaar of ouder te zijn. Titel III bepaalt verder dat het organiseren van sportprijsvragen uitsluitend kan worden gedaan op basis van een speciaal daarvoor verleende vergunning. In Nederland mag dus alleen met een speciale vergunning gokken op wedstrijden in commercieel verband worden aangeboden. Een voetbalpool in de privé sfeer zonder commercieel verband, zoals binnen je familie of vriendenkring ofwel binnen een en hetzelfde bedrijf, is zonder vergunning wel toegestaan.

Op grond van artikel 16 van de WOK kunnen de Ministers van Justitie en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (de ‘Ministers’) aan één rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een vergunning verlenen tot het organiseren van sportprijsvragen. De duur van deze vergunning wordt ook door de Ministers bepaald. Momenteel is dit vijf jaar. Minimaal 47,5% van de opbrengst per kalenderjaar moet aan prijzengeld worden uitgekeerd. Artikel 16 verplicht verder nog dat – na aftrek van het prijzengeld en gemaakte kosten – de overige opbrengst van de prijsvraag ten goede moet komen aan belangen die de rechtspersoon beoogt te dienen met het aanleggen en houden van sportprijsvragen. Op dit moment komt 26,5 % van de afdracht ten goede aan de Stichting Algemene Loterij Nederland en 73,5% aan de Vereniging NOC*NSF. Verder kunnen er nog extra voorwaarden aan de vergunning worden gesteld, zoals bijvoorbeeld het aantal te houden prijsvragen.

Tot 11 december 2009 is deze vergunning verleend aan Stichting de Nationale Sporttotalisator, ook wel De Lotto genaamd. In de betreffende beschikking is onder meer bepaald dat De Lotto per kalenderjaar 370 sportprijsvragen mag aanbieden. De inleg per speelkans bij een sportprijsvraag is gesteld op € 22,69. Tevens mag een deelnemer aan een sportprijsvraag via direct elektronische weg per saldo niet meer verliezen dan € 22,69.

Dat deze vergunning begeerd is, blijkt wel uit de jurisprudentie die de afgelopen jaren ontstaan is. Verschillende malen heeft De Lotto met succes andere (buitenlandse) kansspelaanbieders van de kansspelmarkt geweerd, waaronder de Engelse bookmakers bedrijven Ladbrokers en Betfair. De Hoge Raad oordeelde dat de Nederlandse kansspelwet werd geschonden door het Engelse bedrijf Ladbrokers door haar goksite specifiek op Nederland te richten. De vraag blijft wel of De Lotto ook op Europees niveau gelijk zal krijgen. De Hoge Raad heeft namelijk prejudiciële vragen aan het Europese Hof gesteld of de Nederlandse kansspelwetgeving wel in overeenstemming is met onder andere het vrije verkeer van goederen en diensten, gezien de monopoliepositie van De Lotto.

Tevens heeft op 10 maart 2009 het Europees Parlement een resolutie uitgevaardigd waarin zij onder andere vermeldt dat de Europese Commissie tegen tien lidstaten inbreukprocedures is gestart om na te gaan of de nationale wetgeving op dit gebied verenigbaar is met gemeenschapswetgeving, waaronder art 49 EG-Verdrag (vrij verkeer van diensten) en het subsidiariteitsbeginsel. Nederland is één van deze tien lidstaten. De status hiervan is onduidelijk.

In december van dit jaar zal de vergunning van De Lotto aflopen en zullen zij een nieuwe vergunning moeten aanvragen. De grote vraag is nu hoe de wetgever hiermee om zal gaan. Grijpt zij deze kans aan om de Nederlandse gokwetgeving op de schop te nemen of zal zij 'in strijd' met de Europese regelgeving blijven handelen? Wij wachten af.

Wieteke van de Kamp is sinds augustus 2004 werkzaam bij Clifford Chance waar zij eerst tweeëneenhalf jaar op de sectie intellectueel eigendomsrecht heeft gewerkt. Vanaf maart 2007 is zij werkzaam op de sectie ondernemingsrecht. Tevens maakt zij deel uit van de internationale Sports Law Group van Clifford Chance. Zij houdt zich hierbinnen bezig met de juridische advisering van de Euro Hockey League en verschillende projecten van Stichting Sport & Zaken. Voordat zij geveld werd door een kruisbandblessure was Wieteke zo'n tien jaar op hoofdklasse niveau actief met hockey met als hoogtepunt goud bij het EK-onder 18 in Keulen. Voor meer informatie: Wieteke.vandeKamp@CliffordChance.com

Saskia de Jongh, voorheen werkzaam bij de KNVB op de juridische afdeling - waar zij zich vooral bezighield met contracten en algemene juridische vraagstukken - is sinds april 2007 werkzaam bij Clifford Chance waar zij eerst op de sectie intellectueel eigendomsrecht heeft gezeten en sinds september 2008 op de sectie banking & finance. Ook zij maakt deel uit van de internationale Sports Law Group en adviseert in verschillende sportrechtzaken voor onder andere Stichting Sport & Zaken. Voor meer informatie: Saskia.deJongh@CliffordChance.com

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst