Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Case Closed!

Case Closed!

 • Vrijstelling leerplichtwet turntalent(en) Haarlem | 30-03-2010 door: Marije de Wolf
  In het basisonderwijs is het moeilijk topsport te combineren met het volgen van onderwijs. De leerplichtwet, die als doel heeft het recht op onderwijs van de jongere te waarborgen, is daarin duidelijk; alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en in de geest van de wet is het mogelijk af te wijken van het reguliere onderwijsprogramma.
 • Oh sporters, heb lief uw portretrecht! | 08-12-2009 door: Lars Bakers
  Sporters die een verzilverbare populariteit genieten zouden zorgvuldig om moeten gaan met het gebruik en de overdracht van de exploitatierechten van zijn/haar portret. Het portretrecht kent meer mogelijkheden, maar ook meer voetangels en klemmen dan het enkele artikel 21 Auteurswet doet vermoeden.
 • Onrechtmatige daad in het amateurvoetbal | 27-10-2009 door: Marije de Wolf
  Op 2 oktober 2004 speelde het team van B een (veteranen)derby tegen het team van A, ook uit Haarlem. Tegen het einde van de wedstrijd zijn A en B met elkaar in botsing gekomen waarbij B zijn been heeft gebroken.
 • Van der Vaart transfervrij? | 25-08-2009 door: Leah van Putten
  Op grond van regelgeving valt onmiskenbaar te betogen dat Real Madrid ten aanzien van Van der Vaart niet conform de regels omtrent contractsbeëindiging handelt. Madrid lijkt zich op papier aan de regels te houden door zelf niet letterlijk het contract met Van der Vaart te beëindigen. In de praktijk is haar handelswijze echter evident in strijd met deze regels…
 • Basketballer Eiffel Towers terecht op staande voet ontslagen | 21-07-2009 door: Epke Spijkerman en Boudewijn Kanen
  Op 13 februari 2009 heeft de kantonrechter te Nijmegen bepaald dat een basketballer van Eiffel Towers Den Bosch terecht op staande voet is ontslagen op 30 november 2007. Wat speelde er?
 • KNVB moet zich volgens rechter houden aan de eigen regels | 14-07-2009 door: Steven F.H. Jellinghaus
  De KNVB had de licentie van Fortuna Sittard ingetrokken omdat de club al lange tijd in ernstige financiële problemen verkeerde. De voorzieningenrechter te Utrecht heeft echter besloten dat er ernstige formele bezwaren kleven aan dat besluit…
 • Is Olivier Bernard de nieuwe Jean-Marc Bosman? | 09-06-2009 door: Maarten Bartels
  Op 5 mei 2009 heeft het Europese Hof van Justitie de zaak Olivier Bernard (eiser) tegen Olympique Lyon behandeld. Volgens velen kan de uitspraak in deze zaak net zo veel stof doen opwaaien als de zaak Bosman uit 1995, omdat ze net als die zaak όόk grote gevolgen kan hebben voor het hedendaagse voetbal…
 • Aanhouden en (zelf) vervolgen | 19-05-2009 door: Marc Delissen
  Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Is er ook sprake van een eerlijk proces indien de ten laste leggende instantie ook de (ver)oordelende instantie is? De voorzieningenrechter in de rechtbank Utrecht en het Gerechtshof Amsterdam hebben zich over deze vraag uitgelaten…
 • Gokken op sportwedstrijden, (il)legaal? | 21-04-2009 door: Wieteke van de Kamp en Saskia de Jongh
  De overheid heeft tot 11 december 2009 een vergunning verleend aan De Lotto voor het organiseren van sportprijsvragen. Maar recentelijk is de Europese Commissie tegen tien lidstaten inbreukprocedures gestart om na te gaan of de nationale wetgeving op dit gebied verenigbaar is met gemeenschapswetgeving. Nederland is één van die lidstaten...
 • Arbeidsongeschikte vuilnisman mag niet – zonder toestemming van zijn werkgever – meedoen aan een hardloopwedstrijd | 17-03-2009 door: Marije Roeloffzen en Saar van Waegeningh
  Een zieke werknemer is verplicht om mee te werken aan zijn re-integratie. Dat merkte een vuilnisman die arbeidsongeschikt was maar wel meedeed aan de Dam tot Damloop…
1 2 3 4 5