Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Adviezen uit de praktijk-Item

BMC helpt studentensport met positionering 30 september 2014

Vier nominaties Sport Advies Award
Vier bedrijven die in 2013/2014 een sportorganisatie adviseerden, zijn genomineerd voor de Sport Advies Award 2014: Dröge & van Drimmelen, Nationale Nederlanden, Andersson Elffers Felix (AEF) en BMC. Sport & Zaken reikt de Award jaarlijks uit aan het bedrijf met het meest impactvolle advies aan een sportorganisatie. Met het doneren van hun kennis leveren de bedrijven een belangrijke maatschappelijke bijdrage. Als matchmaker tussen sport en bedrijfsleven brengt Sport & Zaken deze partijen samen. In vier afleveringen worden de genomineerde adviestrajecten gepresenteerd op Sport Knowhow XL. Vandaag het vierde en tevens laatste deel: Stichting Studentensport Nederland en BMC.


door: Leo Aquina

“We kregen vanuit de achterban steeds de vraag wat nu eigenlijk onze meerwaarde was”, vertelt Sophie Kustermans. De voormalig voorzitter van Studentensport Nederland (SSN) zocht hulp bij het formuleren van de missie en visie van haar organisatie voor de buitenwereld. Sport & Zaken koppelde SSN aan adviesbureau BMC. “Na een eerste gesprek bleek het dieper te gaan dan alleen dat”, vertelt Joris Bouwmeister senior adviseur van BMC. “Het werd meer een positioneringsvraagstuk.”

Hoewel SSN als stichting formeel geen leden heeft, is het de koepel van alle studentensport- verenigingen in Nederland. “Elke stad heeft een sportraad die de belangen van die studenten- sportverenigingen behartigt en wij zien die sportraden als onze leden”, aldus Kustermans. Samen met SSN ging Bouwmeister in verschillende sessies het gesprek aan met deze achterban. In kleine groepjes werd aan de deelnemers gevraagd veertig sterke kanten en twintig verbeterpunten van SSN te noemen. Waarom zoveel?

“Het is een soort marketingoefening en we vragen juist zoveel punten omdat de deelnemers daardoor genoodzaakt zijn ook echt op de details in te gaan”, aldus Bouwmeister. “Alle punten werden opgeschreven. Vervolgens hebben we de deelnemers gevraagd die te clusteren om zo per cluster een denkrichting te kunnen formuleren.”

Stakeholdersanalyse
Naast de sessies met de achterban deed Bouwmeister ook een stakeholdersanalyse en uiteindelijk ging hij aan de slag met alle input. “Daar zat nog één stap tussen. Op een landelijke themadag van SSN hebben wij een soort Lagerhuisdebat gehouden waarin we een aantal stellingen de revue lieten passeren die uit de eerdere sessie naar voren waren gekomen. Dat was vooral een manier om uit te vinden of we op de goede weg zaten." Kustermans voegt toe: “Joris heeft ons toen gevraagd zelf onze ideeën over de missie en visie allemaal op papier te zetten en daar is hij vervolgens mee aan de slag gegaan.”

Bouwmeister zorgde niet alleen dat SSN de eigen missie en visie in de toekomst beter over het voetlicht kon brengen, hij deed er ook een aantal concrete aanbevelingen bij om ervoor te zorgen dat de organisatie ook zou gaan handelen naar die missie. “Als het gaat om positionering bij externe partijen heeft een studentenorganisatie het vaak moeilijk omdat er nu eenmaal veel bestuurswisselingen zijn waardoor de continuïteit altijd in het geding is”, aldus Bouwmeister. “Een van de dingen die we hebben voorgesteld is het aanstellen van een lobbyist in vaste dienst.”

Dakpanconstructie
Die lobbyist werd in juni 2014 aangenomen in de persoon van Jan Verboom (lees hier meer over die aanstelling). Daarnaast adviseerde Bouwmeister aan het bestuur een ‘dakpanconstructie’, waarbij niet steeds het voltallige bestuur wordt vervangen, maar slechts een deel, waardoor er bij bestuurswisselingen meer kennis behouden blijft. Bouwmeister constateerde bovendien dat SSN zich te weinig realiseerde wat voor waarde hun organisatie voor diverse stakeholders kan hebben.

“Studenten zitten in een leeftijdscategorie waar enorm veel uitval bestaat als het gaat om sporten. SSN zou richting bonden een rol van betekenis kunnen spelen bij het behoud van deze mensen voor de sport. Om meerwaarde richting de stakeholders aan te tonen moet SSN bijvoorbeeld zorgen dat ze een goede centrale database van de sportende studenten hebben.”

Meer continuïteit
SSN kon goed met het advies uit de voeten. “We kunnen met het advies van Joris onze missie en visie veel duidelijker over het voetlicht brengen en onze organisatiestructuur zorgt voor meer continuïteit”, vertelt Kustermans. “Zelf ben ik uiteindelijk een halfjaar langer voorzitter geweest om de hele structuurwijziging te begeleiden. Daardoor staat er nu een sterkere organisatie met een duidelijker profiel.”

Inmiddels is Kustermans’ opvolger als voorzitter ook alweer opgevolgd, maar zowel Bouwmeister als Kustermans denken dat de organisatie een duidelijker profiel heeft en dankzij meer continuïteit meer kan betekenen voor de sportende student. De ambities zijn hoog. “Er zijn nu ongeveer 100.000 sportende studenten en we willen toe naar 150.000”, aldus Kustermans.

Voor meer informatie: klik hier

Stem mee!
Een onafhankelijke jury beoordeelt de vier genomineerden en wijst twee finalisten aan. De jury bestaat dit jaar uit Richard Kaper (Sportparticipatie NOC*NSF), Ber Damen (directielid Berenschot), Maarten van Bottenburg (hoogleraar Sportontwikkeling aan de Universiteit Utrecht) en Francien Huurman (voormalig volleybalster Nederlands team, nu DSW). Vanaf begin november heeft het publiek de kans om te stemmen op één van de twee finalisten. Stem mee en maak kans op mooie (sport)prijzen! De winnaar wordt op 28 november bekend gemaakt.
« terug

Reacties: 1

Robert
16-11-2014

Wat een interessant artikel!

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst