Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Adviezen uit de praktijk-Item

Een sprong voorwaarts voor de binnensport in de gemeente Middelburg 29 januari 2013

De gemeente Middelburg heeft recent een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie ‘De Sprong’ in gebruik genomen. Een sportaccommodatie ter vervanging van een sporthal aan de Breeweg en de oude ‘Pellikaan’ sporthal uit 1963 aan de Nassaulaan, beiden in Middelburg. Saillant detail is dat de oude sporthal aan de Nassaulaan de allereerste sporthal was die bouwbedrijf Pellikaan in Nederland bouwde én ook de ontwikkeling van de nieuwe sportaccommodatie aan de Breeweg werd opnieuw aan Pellikaan gegund. De gemeente Middelburg werd bij het bepalen van de aanbestedingstrategie - een Design & Build proces - en de uitvoering daarvan begeleid door ICSadviseurs.

De nieuwe sportaccommodatie biedt ruimte aan het gymnastiekonderwijs van de middelbare scholen Nehalennia en CSW en aan diverse sportverenigingen. Het sportgebouw vormt tevens een nieuwe toegangspoort tot sportpark De Voorborch en daarmee een belangrijke verbindende schakel tussen buiten- en binnensport.

Veel aandacht is besteed aan toegankelijkheid van de accommodatie voor ‘rolstoelers’. Zo zijn bijvoorbeeld bar en balie verlaagd en is er centraal in de horecaruimte een verhoogd podium/vlak gerealiseerd (hetgeen eenvoudig met een hellingbaan bereikbaar is voor rolstoelgebruikers) om zo de rolstoelers op dezelfde hoogte service te bieden als dat de overige bezoekers die krijgen. Bovendien heeft het basketbaltrainingsveld (in sporthal 2) van eredivisieclub Rolstoel Basketbal Vereniging Middelburg (RBVM) in de nieuwe accommodatie twee meter vrije (zij)uitloop gekregen, zodat ook inworpen perfect getraind kunnen worden.

Ook technisch gezien zijn hoge eisen gesteld aan het gebouw om een duurzame exploitatie te waarborgen. Zo zijn energiebesparende maatregelen in het bouwplan verwezenlijkt.

Vanwege de vele gebruikersgroepen werden hoge eisen gesteld aan de accommodatie, eisen die niet altijd eenvoudig verenigbaar met elkaar waren. En bovendien in een tijd dat elke gemeente - zo ook de gemeente Middelburg - geconfronteerd werd met financiële taakstellingen en derhalve over een budget beschikte dat mogelijk niet toereikend zou zijn voor de realisatie van het totale programma. Uiteindelijk zijn in de nieuwe accommodatie twee volwaardige wedstrijdhallen gerealiseerd met vaste en uitschuifbare tribunes, twee separate gymlokalen, de noodzakelijke faciliterende nevenruimten (kleed/was en bergingen), horecavoorzieningen en verenigingsruimten. Een complex van ruim 6.500 m2 BVO.

De aanpak: een Design & Build proces
In navolging van eerdere haalbaarheidsstudies voor gemeenten heeft ICSadviseurs samen met de gemeente Middelburg een proces ingericht op basis van Design & Build. Een proces waar veel van de marktpartijen die zich inschreven werd gevraagd en waarbij het waarborgen van kwaliteit een belangrijker uitgangspunt was dan het realiseren van kwantiteit. De aanbesteding werd zo ingericht dat de gemeente de mogelijkheid had om één van of allebei de separate gymlokalen uit het plan weg te laten, afhankelijk van de noodzaak daartoe gegeven haar financiële kader. Naast minimale kwaliteitseisen werd aanbieders gevraagd om een visie te geven op optimalisaties in het kader van duurzaamheid.

Na voorselectie en uitnodiging tot inschrijving werd de economisch meest gunstige aanbieder gekozen en gecontracteerd in februari 2010. Binnen drie jaar is de verdere uitwerking van het ontwerp en de gefaseerde oplevering van het complex gerealiseerd. De oude sporthal diende immers in gebruik te blijven totdat één van de twee nieuwe hallen in gebruik genomen kon worden.

Duurzaam karakter
De visie op duurzaamheid is tijdens de verdere ontwikkeling van het ontwerp nader uitgewerkt en heeft er toe geleid dat onder meer gebruik gemaakt is van warmteopwekking middels een lucht/waterpomp, een gebalanceerd ventilatiesysteem met een hoog rendement warmteterugwinning (90%), een verbeterde EPC-waarde van 22% en zonnecollectoren op witte EPDM dakbedekking. Hoewel de duurzame maatregelen tot aanzienlijk meerwerk leidde, heeft de gemeente deze extra investeringen toch gerealiseerd met het oog op reële en rendabele terugverdientijden. Daarmee heeft de gemeente een mooi voorbeeld gegeven van het realiseren van beleidsdoelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Door de enorme inzet van alle betrokken partijen heeft de gemeente Middelburg een fantastisch nieuw sportcomplex weten te realiseren binnen haar gestelde financiële kaders én die voldoet aan alle eisen die kwalitatief en kwantitatief werden gesteld. De nieuwe accommodatie wordt feestelijk geopend op vrijdag 25 januari 2013.

Beschrijving project
• Project |  Twee sporthallen 28x48x7 meter en twee gymnastiekzalen van 14x22x5,5 meter. Dit voor zes werkplekken voor de sportdocenten. Vaste tribune voor 350 personen, 12 kleed- wasruimten, 6 docenten verkleedruimten, docentenverblijfsruimte, uitgebreide horecaruimte in combinatie met verenigingsruimte voor EMM (de handbalvereniging). Tevens met inventaris voor horeca, keuken, magazijn, kleedruimten, docenten- en beheerdersruimte, maar ook al de sportinventaris, een buitensportveld (verhard handbalveld), speeltuin (150 m2), parkeerterrein én beplanting.
• Opdrachtgever | gemeente Middelburg (Projectleider Ad van de Pas en Bouwkundige Koen Aartsen).
• Omvang | 6.500 m2 BVO.
• Bouwkosten  | 6,25 mio euro.
• Stichtingskosten | 7,25 mio euro.
• Management en adviseurs | ICSadviseurs te Amsterdam en Zwolle, tbv contract- en bouwmanagement en begeleiding van het uitvoeringsproces.
• Sporttechnisch adviseur | Odin Wenting Bouwadvies B.V. uit Wageningen.
• Design & Build / Turnkeybouwer | Bouwbedrijf Pellikaan uit Tilburg, hoofdaannemer o.a. voor:
   - Architect | Bureau Bos uit Baarn; 
   - Installateur Elektrotechnisch | Van Aalst Elektro uit Breda en Oss;
   - Installateur Werktuigbouwkundig | Van Bon Installaties en Technisch Beheer uit Heesch;
   - Leverancier sporttoestellen | Schelde Sports uit Goes;
   - Leverancier voor grond- en straatwerk | De Voogd uit Grijpskerke.

Reactie van de projectleider van de gemeente Middelburg

"Het realiseren van een multifunctionele sportaccommodatie is een creatief proces. De feitelijke opgave is dat de functionele vraag vertaald wordt in een accommodatie die deze functie - gedurende een groot aantal jaren - mogelijk maakt. Dit vraagt inlevings- en voorstellingsvermogen en gevoel voor maatschappelijke verhoudingen en ontwikkelingen. Op het moment dat er nog niet meer bekend is dan een locatie, moet er een beeld in hoofden ontstaan over hoe deze functionele vraag vorm gaat krijgen."

"In het proces om te komen tot de multifunctionele sportaccommodatie De Sprong heeft ICSadviseurs een cruciale rol gespeeld. Zij heeft in belangrijke mate de vertaling gemaakt van de functionele vraag in een concreet Programma van Eisen. Zij heeft een geschikte partij aangezocht die dit programma realiseerde (niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure). Vervolgens heeft zij een belangrijke bijdrage geleverd in het bewaken van het programma in de realisatiefase."

"De opgave is in de basis eenvoudig. In de praktijk is het ingewikkelder en veel omvattend. Deskundigheid op een breed terrein is belangrijk. De deskundigheid om deze ingewikkelde praktisch vraag te beantwoorden is door ICSadviseurs op een goede wijze ingevuld. Wat dan ook meteen duidelijk wordt is dat het staat of valt met de bemensing die gekozen is. Arjen Huiden, Peter Jan Bakker en Odin Wenting zijn zeer waardevol voor het project gebleken."

Projectleider Ad van de Pas,
gemeente Middelburg
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst