Skip Navigation LinksHome-Vacatures-Vacature

Gebiedscoördinator(en) / verenigingsadviseur(s) | Rotterdam Sportsupport 17 mei 2017

Ter uitbreiding van het team Verenigingsontwikkeling is Rotterdam Sportsupport per direct op zoek naar één of meerdere nieuwe collega’s:

gebiedscoördinator(en) / verenigingsadviseur(s)
voor 20-36 uur per week

Rotterdam Sportsupport
Rotterdam Sportsupport staat voor de kracht van sportverenigingen en hun bijdrage aan een beter Rotterdam. Bij Sportsupport werken we aan een stad waar iedereen sportief en maatschappelijk kan meedoen. We kennen de lokale situaties en ondersteunen, stimuleren en faciliteren de Rotterdamse breedtesport met experts en toonaangevende programma's. Rotterdam Sportsupport bundelt de krachten met partijen die helpen van Rotterdam een sportievere en sterkere stad te maken.

Klik hier voor onze prestaties van 2016 en onze ambities/visie voor 2030.

Gebiedscoördinatie
Vanaf de oprichting van Rotterdam Sportsupport in 2003 zijn we hét servicepunt voor de Rotterdamse sportverenigingen. De opgedane kennis, het netwerk en diverse innovatieve projecten hebben ertoe geleid dat ook andere partijen in toenemende mate met hulpvragen terechtkomen bij Rotterdam Sportsupport. Daarnaast werd het, vooral in het kader van het vergroten van hun maatschappelijke waarde, steeds belangrijker om de directe omgeving van de verenigingen goed te kennen. Sinds 2013 werken we gebiedsgericht: ieder van de veertien gebieden van Rotterdam heeft een gebiedscoördinator die vanuit Rotterdam Sportsupport de vaste contactpersoon is voor sportverenigingen en andere partijen.

Verenigingsadvies
Met ons advieswerk hebben we de volgende doelstellingen:

 • Verenigingen zichzelf vitaler laten maken;
 • Verenigingen het werk makkelijker te maken;
 • Ze uitdagen en enthousiasmeren om in te spelen op kansen in het gebied;
 • Om de club een plek te laten zijn waar zoveel mogelijk mensen kunnen bewegen of anderszins participeren.

Gouden regels voor ons handelen richting verenigingen

 • We vertrouwen op de eigen kracht van sportverenigingen;
 • We benaderen sportverenigingen als gelijkwaardig partner;
 • We zorgen dat sportverenigingen niet van ons afhankelijk worden;
 • We zoeken de beste balans tussen ondersteunen en doorontwikkelen;
 • We kennen de club en haar context;
 • We stemmen ons werk af op het niveau en de ambitie van de individuele club;
 • We zorgen voor een balans tussen betrokkenheid en zakelijkheid.

Adviseren gebeurt bij Rotterdam Sportsupport door veel medewerkers. De gebiedscoördinatoren zijn het eerste aanspreekpunt voor clubs en verrichten verenigingsadvies in de volle breedte. Daarnaast zijn er adviseurs met een specifieke expertise, waarbij collega’s terechtkunnen en die ingezet kunnen worden voor hulpvragen van clubs en langdurige adviestrajecten.

De functie
Doelen van de functie

 • Rotterdam Sportsupport is bekend bij en benaderbaar voor sportverenigingen en andere partijen in het gebied;
 • Het verhogen van de vitaliteit van sportverenigingen;
 • Het stimuleren van sportverenigingen tot extra maatschappelijke inzet en meer vraaggericht sport- en beweegaanbod, inspelend op de veranderende wensen van de Rotterdammer;
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van sport(plus)verenigingen en sociale interventies;
 • De dienstverlening van Rotterdam Sportsupport zo optimaal mogelijk laten aansluiten op kansen en wat het gebied nodig heeft;
 • Het bijdragen aan de realisatie van het jaarplan van Rotterdam Sportsupport, de gemeentelijke Sportnota Rotterdam 2017+ en de visie van Rotterdam Sportsupport voor 2030.

Rollen

 • Accountmanager, netwerker: aanspreekpunt voor sportverenigingen en andere partijen, kent de lokale situatie, zorgt voor zichtbaarheid van Rotterdam Sportsupport in het gebied en voor het opbouwen en onderhouden van een relatie met verenigingen en andere partijen;
 • Adviseur, ondersteuner: verzorgt klantgerichte verenigingsondersteuning bij basisvraagstukken/-hulpvragen, zorgt zover mogelijk voor wat nodig en gewenst is om de vereniging verder te ontwikkelen (bijv. inzet expert-adviseur of procesbegeleider) en adviseert intern en extern over de (on)mogelijkheden van de verenigingen;
 • Helikopter: heeft overview op de (beschikbare) dienstverlening door Rotterdam Sportsupport op gebieds- en clubniveau en is op de hoogte van trends en ontwikkelingen (in Nederland/Rotterdam/ het gebied, binnen de sport, binnen andere sectoren en gebiedsgericht);
 • Signaleerder: bewaakt de integraliteit en kwaliteit van de dienstverlening, signaleert knelpunten en kansen in het gebied en of aanpassing van de dienstverlening nodig is t.b.v. de lokale situatie
 • Aanjager: voorziet de sportvereniging ook ongevraagd van advies, betrekt verenigingen bij relevante (top-down) ontwikkelingen en stimuleert andere partijen tot het verhogen van de sportparticipatie en sport als middel;
 • Verbinder, spin in het web: intern/binnen Rotterdam Sportsupport en extern, zoals tussen sportverenigingen en andere partijen/sectoren.

Profiel
Wij zoeken een energieke nieuwe collega die …

 • beschikt over een HBO werk- en denkniveau;
 • van betekenis wil zijn voor de stad Rotterdam;
 • beschikt over vaardigheden voor adviseren en/of procesbegeleiding;
 • bij voorkeur affiniteit heeft met het sportverenigingsleven en/of ervaring met het samenwerken met sportverenigingen;
 • overzicht houdt en biedt;
 • beschouwend, onderzoekend, kritisch en empathisch is;
 • goed is in netwerken/relaties beheren en verbinden, ook online;
 • werkt, handelt en leert tegelijk, denkt in kansen en mogelijkheden, leergierig, proactief, stimulerend en initiatiefrijk/ondernemend is;
 • zelfleiderschap toont, ook op persoonlijke ontwikkeling;
 • goed zelfstandig maar ook samen en open source kan werken, afspraken nakomt en waar nodig aan collega’s, verenigingen of andere partijen feedback geeft en stuurt op actie en resultaat;
 • bij voorkeur beschikt over specifieke expertise die kan worden ingezet t.b.v. advies/ondersteuning aan sportverenigingen en/of die goed passend is bij de visie 2030 van Rotterdam Sportsupport.

Aanbod
Een afwisselende baan in een échte sportstad bij een organisatie die zich wil blijven ontwikkelen en dit ook van haar medewerkers verwacht. Wij bieden in eerste instantie een aanstelling voor een jaar. De functie is ingedeeld in schaal 9 van de CAO Sport. Gezien de aard van de functie dient er rekening mee te worden gehouden dat een deel van het werk in de avonduren (en weekenden) plaatsvindt.

Geïnteresseerd?
Ben je enthousiast geworden na het lezen van deze vacature stuur dan - onder vermelding van vacaturenummer 201707 - uiterlijk maandag 5 juni 2017 je CV met motivatie naar info@rotterdamsportsupport.nl t.a.v. Yusuf Celik.
 
Selectieprocedure
De briefselectie vindt plaats tussen 6 en 9 juni 2017. De eerste ronde gesprekken vinden plaats op dinsdagmiddag 13 juni 2017. Kandidaten die voor een gesprek in aanmerking komen worden hierover gebeld op vrijdag 9 juni 2017. De overige kandidaten worden per mail op de hoogte gehouden.
 
Voor meer informatie over Rotterdam Sportsupport: www.rotterdamsportsupport.nl of 010-242 9315.
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

« terug