Skip Navigation LinksHome-Vacatures-Vacature

Lid Raad van Toezicht | Stichting SpACe en Stichting AGO Zwembad 19 april 2017

Functietitel:
Lid Raad van Toezicht Stichting SpACe en Stichting AGO Zwembad

Functienaam:
Lid Raad van Toezicht Stichting SpACe en Stichting AGO Zwembad
Aandachtsgebied maatschappelijke en politieke verhoudingen

Functieomschrijving:
De Raden van Toezicht (RvT) hebben tot taak toezicht te houden op de directie en op de algemene gang van zaken in de stichtingen en staan de directie met raad ter zijde. 

De RvT bestaat op dit moment uit 6 leden en komt tenminste zes maal per jaar in vergadering bijeen en zoveel meer als de toezichthoudende en adviserende taak dit noodzakelijk maakt. Van deze zes bijeenkomsten is er één bijeenkomst gericht op evaluatie, hier wordt over het eigen functioneren gesproken.

De RvT benoemt uit haar midden de volgende commissies: auditcommissie en remuneratiecommissie. Eén van de RvT leden is tevens vertrouwenspersoon voor het personeel. 

Korte bedrijfsomschrijving:
Stichting Sportbedrijf Amsterdam Centrum, SpACe, beheert en exploiteert in opdracht van de gemeente drie gemeentelijke sportvoorzieningen in stadsdeel centrum:

SpACe wil een bijdrage leveren aan de verbetering van de gezondheid van Amsterdammers door het aanbieden van kostenefficiënte, innovatieve en klantgerichte sportaccommodaties die eigendom zijn van de gemeente Amsterdam.

De sportvoorzieningen van SpACe onderscheiden zich door het aanbieden van topproducten en uitstekende service. In de afgelopen tijd heeft SpACe haar oriëntatie verbreed met het aanbieden van gezondheids- en welzijnsactiviteiten.

De directeur / bestuurder van SpACe is sinds begin 2017 tevens directeur van AGO zwembad en de leden van de Raad van Toezicht van SpACe worden tevens lid van de Raad van Toezicht van Stichting AGO zwembad. Het AGO zwembad in Diemen is in 1977 gebouwd, speciaal voor mensen met een beperking.

Functie-eisen
Uitgangspunt voor de bezetting van de RvT is, dat allen generalisten zijn die gezamenlijk een multidisciplinair team vormen. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview. Daarnaast is het streven de RvT zodanig samen te stellen, dat verschillende deskundigheden en aandachtsgebieden goed vertegenwoordigd zijn. Dit is nodig om op de verschillende terreinen als klankbord en adviseur van de directie te functioneren. 

Algemeen profiel 
Alle leden beschikken over de volgende kwaliteiten en vaardigheden: 

 • affiniteit met de missie en visie van de Stichting SpACe;
 • beschikt over een voor de Stichting SpACe relevant netwerk;
 • kan gesprekspartner zijn voor de directie;
 • heeft de attitude van een (kritische) bestuurlijk toezichthouder en niet de ambitie om de organisatie zelf te gaan leiden;
 • voldoende financiële en bedrijfskundige kennis;
 • in staat te werken in teamverband; 
 • een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 • woonachtig in de agglomeratie Amsterdam. 

Door het vertrek van een lid van de RvT is er behoefte aan aanvulling van expertise en ervaring op de volgende gebieden:

Aandachtsgebied maatschappelijke en politieke verhoudingen

 • Relevant netwerk in lokaal openbaar bestuur;
 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Zorg en welzijn;
 • Juridisch. 

Een lid van de Raad van Toezicht wordt aangesteld voor een periode van vier jaar met één maal een mogelijkheid tot verlenging.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simone Richardson, 06-5170 5173
Uw sollicitatie kunt u indienen via vacature@hetmarnix.nl tot en met 7 mei 2017.

« terug