Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Workshop stelt vier essentiële inzichten sportbestuurders centraal

door: Thomas van Zijl | 12 oktober 2017

Het uitdragen van een visie, het vormgeven aan een strategie: bestuurders van sportverenigingen zijn als het goed is regelmatig bezig met de lange termijn. Hoe en met wie die doelen te verwezenlijken is vaak pas vraag twee. Om besturen en wat daar voor nodig is concreet te maken, ontwikkelde het actieplan ‘Naar een veiliger sportklimaat’ (VSK) een nieuwe workshop waarin vier essentiële inzichten voor sportbestuurders centraal staan.

XL34NieuweWorkshopAstridCevaal copyDe workshops ‘Sportief Besturen’ en ‘Besturen met een Visie’ zijn al enkele jaren een succes. Toch was het volgens Astrid Cevaal - vanuit de hockeybond projectleider van het deelprogramma Bestuurders bij VSK - tijd voor een aanvulling. 

“Die andere twee workshops gaan heel erg op de inhoud in. Het draait daar om de doelen die een bestuurder wil bereiken en minder over het proces dat nodig is om dat voor elkaar te krijgen. Deelnemers aan ‘4 inzichten voor bestuurders’ gaan terug naar de essentie. Namelijk naar zichzelf en de mensen met wie ze werken.” Bestuurders moeten bereid zijn zichzelf een spiegel voor te houden en te kijken waar het beter of anders kan.

Input sportbestuurders
De workshop is ontwikkeld op basis van veel input van sportbestuurders. Het draait in de workshop om samendoen, meenemen, eigenaarschap en support. Het eerste inzicht gaat om het vormen van een team. Individueel een visie opstellen zal waarschijnlijk niet het gewenste effect hebben. Bestuurders kunnen zich beter ook laten inspireren door anderen. Samen is de kans op succes groter. 

"Bestuurders willen graag in control zijn. Sommigen hebben moeite met delegeren en daarmee laten ze veel talenten onbenut"

Voor het uitvoeren van de plannen is het noodzakelijk om sleutelfiguren, zoals invloedrijke vrijwilligers, mee te nemen (het tweede inzicht). Zorg er daarom voor dat de ambities duidelijk en voor iedereen begrijpelijk opgeschreven zijn. Plan contactmomenten en voer gesprekken om op te hoogte te blijven. Inzicht drie - eigenaarschap - is voor veel bestuurders een valkuil, zegt Cevaal. 

“Logisch, ze willen graag in control zijn. Sommigen hebben moeite met delegeren en daarmee laten ze veel talenten onbenut. Onze suggestie is om meer mensen te betrekken. Ze zijn echt wel bereid zich in te zetten, maar dan moeten ze natuurlijk wel gevraagd worden.” 

Inzicht
Support - het vierde inzicht - behelst het duidelijk uitspreken van waardering voor zaken die goed gaan, maar ook het aanspreken op taken die niet naar wens worden uitgevoerd. “Daarin is de tone of voice heel belangrijk. Daar hebben we het dan over tijdens de workshop.”

XL34NieuweWorkshop-2Cevaal beaamt dat de workshop een persoonlijker karakter heeft dan de andere twee die VSK aanbiedt. Deze aanpak schuurt aan tegen coaching en persoonlijke ontwikkeling. “Er is iets voor te zeggen om bestuurders hierin bijna één-op-één te begeleiden, maar wij zien toch de meerwaarde van een iets grotere groep. Uit eerdere bijeenkomsten weten we dat het delen van ideeën en ervaringen door deelnemers erg gewaardeerd wordt.” 

Maatwerk
De workshops worden gegeven door verenigingsadviseurs van de eigen bond of door docenten van de Academie voor Sportkader van NOC*NSF. De inzichten zijn tamelijk generiek en toch opereert iedere sport weer in haar eigen context. “Het is maatwerk en dat proberen we zoveel mogelijk te leveren.” 

"Bestuurders die meer uit zichzelf en hun vereniging willen halen zou ik deze workshop zeker aanbevelen"

De workshop is pas recent ontwikkeld. Het team van VSK zit nu in de fase om het onder de aandacht te brengen. Het is aan Cevaal en collega’s om ‘4 inzichten voor bestuurders’ bij zoveel mogelijk bonden en verenigingen bekend te maken. Alle bij VSK aangesloten bonden zijn inmiddels geïnformeerd, er is een campagne gelanceerd en de vier inzichten zijn gepubliceerd in een handzaam boekje. “Er zullen mensen zijn die daar genoeg aan hebben, maar bestuurders die meer uit zichzelf en hun vereniging willen halen zou ik deze workshop zeker aanbevelen.” 

Voor meer informatie: Workshop 4 inzichten voor bestuurders

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst