Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Campagne sport op agenda gemeenteraadsverkiezingen

door: Leo Aquina | 20 juli 2017

Hoe krijg je sport op de lokale politieke agenda? NOC*NSF grijpt de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 aan om campagne te voeren. Samen met Sportkracht12, de sportbonden, Mulier Instituut, het Kenniscentrum Sport en de VSG werkt de sportkoepel aan Sportcampagneteam NL. Vier jaar geleden voerde NOC*NSF voor het eerst campagne tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. “Destijds in 35 gemeenten”, aldus Ester Helthuis van NOC*NSF. “We willen nu in meer gemeenten campagne voeren.” Daarom zoekt de sportkoepel samen met haar partners lokale vrijwilligers die zich op willen werpen als 'sportcampagneteamleider', om lokale sportcampagneteams aan te voeren. Hoe ziet die campagne eruit?

XL26-Sportcampagne-1“Ons doel is sport in de collegeakkoorden te krijgen”, aldus Helthuis. In 2014 worstelde de campagne met het vinden van de juiste balans tussen centrale coördinatie en gebruik maken van de lokale kracht. “We hebben toen de kar niet echt centraal getrokken. We wilden het lokaal laten. Dat heeft wel gewerkt, maar met 35 gemeenten was het bereik beperkt.”

Sport en politiek in gesprek
Helthuis trok voor de nieuwe campagne lessen uit het verleden en werd daarbij geïnspireerd door een aantal lokale campagneleiders van 2014. “Een aantal vroeg uit zichzelf of we dit jaar weer iets gingen doen. Zij vertelden me hoe het de sport in hun gemeente had veranderd. Het was toch een moment dat de sport en de politiek met elkaar in gesprek raakten en daar profiteren zij nu nog van.”

NOC*NSF is vanaf mei langzaamaan begonnen met de campagne. “We hebben een e-zine  uitgegeven waarmee we het een beetje richting willen geven”, aldus Helthuis. “We hebben het e-zine naar alle griffies van de gemeenten verstuurd en we hebben een flyer via de bonden naar alle sportclubs gestuurd om mensen te informeren.

"Campagneleiders moeten weten wat er lokaal leeft in de samenleving, niet alleen in de sport"

Overzicht over het lokale speelveld
Om goed op de lokale situatie in te kunnen spelen zoekt NOC*NSF mensen die op lokaal niveau binding hebben met de sport en liefst ook andere sectoren: “Campagneleiders moeten weten wat er lokaal leeft in de samenleving, niet alleen in de sport, maar ook als het gaat om bijvoorbeeld zorg, natuur, cultuur en onderwijs. Denk aan beleidsambtenaren sport, functionarissen bij sportondersteuningsorganisaties en vertegenwoordigers van sportraden. Van een sportcampagneteamleider verwachten wij dat deze het overzicht heeft over het lokale speelveld en de lokale stakeholders.”

Vanzelfsprekend kunnen beleidsmedewerkers sport niet in de gemeente waarin zij werken aan de slag als sportcampagneleider. Helthuis: “We willen niet dat mensen met twee petten op zitten. We moeten het wel zuiver houden.”
XL26-Sportcampagne-2Verdubbeling als streven
Op dit moment hebben zich ongeveer 25 campagneleiders aangemeld, waarvan ongeveer 15 mensen die ook in 2014 al van de partij waren. Het liefst ziet NOC*NSF campagneteams in alle 388 gemeenten. “Dat gaat waarschijnlijk niet lukken, maar als we tot een verdubbeling komen van het aantal in 2014, ben ik heel blij”, aldus Helthuis.

Via Sportkracht12 zijn er provinciale coördinatoren die de lokale mensen met raad en daad bijstaan.

“Sportcampagneteam NL ondersteunt de lokale sportcampagneteamleiders met landelijk communicatiemateriaal"

Op 5 september is er een meeting waar een toolkit wordt gepresenteerd. Helthuis: “Sportcampagneteam NL ondersteunt de lokale sportcampagneteamleiders met landelijk communicatiemateriaal, een toolbox met filmpjes, stellingen, factsheets en sprekerslijstjes die ze kunnen gebruiken bij sportcampagneteamactiviteiten. We verzorgen ook workshops en we denken vraaggericht mee bij de lokale sportcampagneteamactiviteiten. Daarbij kun je denken aan het organiseren van een werkbezoek, sportdebat of andere activiteit om sport op de politieke agenda te krijgen.”

Buiten de gebaande paden
In 2014 zat Nederland nog middenin de financiële crisis. Komt er lokaal ook meer geld beschikbaar voor sport nu die crisis grotendeels achter ons hebben gelaten? “Je hoopt natuurlijk mee te liften op het feit dat er minder bezuinigd hoeft te worden, maar daar mikken we niet specifiek op. Wel zoeken we nadrukkelijk de mogelijkheid om sectoren aan elkaar te binden en zo middelen efficiënter in te zetten. We moeten niet bang zijn om buiten gebaande paden te denken. Sport kan veel betekenen in samenwerking met cultuur, zorg en onderwijs. Lokaal kun je dat vaak goed invullen omdat wethouders naast sport vaak ook andere portefeuilles beheren.”

Voor meer informatie: www.nocnsf.nl/gr2018

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst