Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Triodos logische partner bij verduurzaming sportaccommodaties

door: Thomas van Zijl | 20 juli 2017

Of het nu gaat om het installeren van een LED-verlichting of het plaatsen van zonnepanelen; steeds meer clubs maken werk van het verduurzamen van hun accommodatie. Er is subsidie beschikbaar om die beweging te versnellen en voor verenigingen aantrekkelijk te maken, maar zonder lening van een bank lukt het meestal niet. Voor een krediet kunnen zij terecht bij traditionele grootbanken, maar ook Triodos Bank, dat zich duidelijk profileert als duurzame bank, is er uiteraard geregeld bij betrokken.

XL26-Triodos-1Maatschappelijke verandering, positieve energie; dat is waar het Triodos Bank om te doen is. Het staat banken in principe vrij om met het geld van klanten te financieren wat zij willen. Triodos legt zich op dat vlak toch wel degelijk beperkingen op. “Wij onderscheiden ons in wat we wél doen, maar misschien nog wel meer in wat we níet doen”, zegt Raphaël Nouwen die bij de bank verantwoordelijk is voor kredietverlening aan het MKB.

Gemeenschapszin
Daar vallen ook sportverenigingen onder. Triodos wil initiatieven financieren die op enigerlei wijze bijdragen aan de individuele ontplooiing van mensen, sociale samenhang of het ecologisch evenwicht. Sportclubs passen in meerdere opzichten prima in dat plaatje. Sport zorgt ervoor dat mensen hun talenten aanspreken. Als ze dat in verenigingsverband doen, komt het ook de gemeenschapszin en inclusiviteit ten goede.

Nouwen wil er mee aangeven dat duurzaamheid voor Triodos veel meer is dan alleen kijken naar maatregelen en projecten waar het milieu bij gebaat is. Toch komt het daar bij het verduurzamen van sportaccommodaties wel vaak op neer. Met name ingrepen die de energierekening naar beneden kunnen brengen, spelen een belangrijke rol. Tot twee jaar geleden konden sportclubs via de zogenoemde ecotaks een deel van hun energierekening terugvragen.

Triodos werkt gedurende het traject nauw samen met de Stichting Waarborgfonds Sport

Bancair krediet
Die regeling is vervangen door een subsidie op duurzame investeringen. Verenigingen krijgen, mits zij er op tijd bij zijn en de projectaanvraag wordt gehonoreerd, een derde van die investering terug. Vervolgens komt een derde voor eigen rekening en een derde wordt gefinancierd via bancair krediet. XL26-Triodos-2Daar komt Triodos om de hoek kijken. De bank werkt gedurende het traject nauw samen met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), die met verstrekken van een honderd procent borgstelling het risico voor de bank afdekt. Daarmee wordt de rente lager en lening voor de club goedkoper.

Inmiddels heeft Triodos op die manier ongeveer dertig clubs gefinancierd. Het gaat niet om de grote aantallen en ook niet om de hoge bedragen, geeft Nouwen aan. Sterker nog, speciaal om verenigingen te kunnen bedienen heeft de bank de grens naar beneden bijgesteld. “Normaal gesproken zijn wij ‘open’ bij financieringen vanaf 50.000 euro. Voor deze projecten hanteren wij een minimumbedrag van 10.000 euro, omdat we het belangrijk vinden dat het gebeurt en laagdrempelig is.”

Gedragsverandering
Vanzelfsprekend is het daarbij belangrijk dat verenigingen hun isolatie op orde hebben, LED-lampen plaatsen of investeren in zonnepanelen en toch hamert Nouwen vooral op een gedragsverandering. Daar kunnen veel mensen nog slagen maken. Hij is om die reden enthousiast over een initiatief als Sportief Opgewekt. Dat brengt energiekosten voor verenigingen in kaart brengt, stelt een plan op om het op dat gebied zuiniger aan te doen en maakt vervolgens inzichtelijk hoe de leden daar zelf aan kunnen bijdragen. “Het is met energie net zoals met de app Strava, die populair is onder wielrenners. Als je ziet dat anderen veel trainen of hun persoonlijk record verbreken, wil je zelf niet achterblijven.”

“Wij hoeven onszelf niet groter of mooier voor te doen dan we zijn"

Achterblijven wil Triodos Bank zelf uiteraard ook niet, maar de bank kan de verduurzaming in het verenigingsleven uiteraard niet helemaal zelf bewerkstelligen. Grootbanken als Rabobank en ABN AMRO zijn van oudsher sterk vertegenwoordigd in de sport. Ook zij dragen bij, niet alleen door sponsorbedragen, maar net zo goed door projecten van clubs te financieren. Nouwen juicht dat toe. “Wij hoeven onszelf niet groter of mooier voor te doen dan we zijn. We doen graag mee aan deze initiatieven. Het past bij wat we willen doen als bank en we zullen ook kunnen concurreren met andere partijen, maar we kunnen het zeker niet alleen.”
 
Voor meer informatie: www.mijngeldgaatgoed.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst