Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuwsberichten-Nieuwsbericht

Brancheorganisatie zwembaden los van Recron verder

door: Leo Aquina | 16 maart 2017

De zwembaden en zwemscholen hebben met ingang van dit jaar een nieuwe branchevereniging: de WiZZ, Werkgevers in Zwembaden en Zwemscholen. Voorheen was deze bedrijfstak aangesloten bij de branchevereniging voor recreatieondernemers Recron. “We hebben de afgelopen vijftien jaar heel goed met de Recron samengewerkt”, zegt voorzitter Teun van Etten van de WiZZ: “Maar de afgelopen drie à vier jaar is er een verschil ontstaan in de economische situatie tussen de recreatiebranche en de zwembadbranche, waardoor het beter was om ieder een eigen weg te gaan.” Van Etten benadrukt dat de partijen in goed overleg uit elkaar zijn gegaan.

“De recreatiesector heeft eerder geprofiteerd van de economische vooruitgang. De zwembadbranche is daarin traditioneel veel later. Wij zaten de afgelopen jaren nog steeds in zwaar weer en als je een gezamenlijke CAO hebt, wordt dat lastig. De vakbonden zagen de recreatiesector opbloeien en eisten een betere CAO, maar dat kon de zwembadbranche zich niet permitteren”, legt Van Etten uit. 

XL9WiZZ-TeunVanEttenDe zwembaden en zwemscholen vormden binnen de Recron een eigen bedrijfsgroep, waar Van Etten voorzitter van was. “In 2015 moesten we mee met de betere CAO van de recreatiesector, omdat we een minderheid vormden in de stemming. Toen hebben we gezegd: dat nooit meer.” Na 2015 heeft de bedrijfsgroep voor zwembaden gepleit voor een eigen CAO binnen de Recron. Die is ook afgesloten, maar aan de hand van de evaluatie zijn we uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat het beter was niet binnen de Recron verder te gaan. “Toen zijn we koninklijk uit elkaar gegaan met de bedoeling om er allebei sterker uit te komen”, aldus Van Etten.

"Er nog veel zelfstandige zwembaden of zwemscholen en die willen we ook nog binnenhalen"

Openbare zwembaden en zwemscholen
Voor wie is de nieuwe brancheorganisatie precies bedoeld? “De zwembadbranche kent drie verschillende soorten zwembaden en wij richten ons met name op de openbare zwembaden en de zwemscholen. Daarnaast zijn er zwembaden op recreatieparken - die vallen nog altijd onder de Recron - en de gemeentelijke zwembaden en die vallen onder de gemeente-CAO", vertelt Van Etten. “In totaal beslaat onze doelgroep zes- à zevenhonderd zwembaden. Zo’n zestig procent daarvan valt onder de grote marktpartijen zoals Sportfondsen, Optisport en Laco. Die hebben we als lid al binnen. Daarnaast zijn er ook nog veel zelfstandige zwembaden of zwemscholen en die willen we ook nog binnenhalen.”

XL9WiZZ-2De WiZZ fungeert als belangenvereniging voor deze zwembaden en zwemscholen en heeft als voornaamste taak om een goede CAO af te sluiten voor de branche. “De huidige CAO loop op 1 juli af, dus onze eerste prioriteit nu is overleg over arbeidsvoorwaarden en een sociaal fonds, waarin wordt bepaald welke opleidingsmogelijkheden de werknemers krijgen. We hebben gemerkt dat de werknemers in de zwembadbranche het prettig vinden om erkenning te krijgen voor de specifieke eisen van hun vak, dat was binnen de Recron lastiger. Doordat wij specialisten zijn in de branche kunnen we beter maatwerk leveren als het bijvoorbeeld om scholing gaat. Zwemveiligheid is daarbij essentieel.

Nationaal Platform Zwembaden
Alle belangenorganisaties in de zwembadbranche zijn verenigd in het Nationaal Platform Zwembaden. Van die koepel maken naast de WiZZ ook de zwembond KNZB en de Recron deel uit. Niet alle partijen binnen het NPZ zijn het altijd met elkaar eens. De Zwembond KNZB is drie jaar geleden begonnen met een eigen zwemopleiding - Superspetters - die concurreert met het aloude Zwem ABC van het NPZ zelf. Welke positie neemt de WiZZ in als het gaat om zwemopleidingen? Van Etten: 

“Eenduidigheid is van het grootste belang. Iedere organisatie kan zijn eigen opleidingen verzorgen, maar er moet eenduidigheid zijn over de eindtermen. Wij zien het liefst dat er een branchekeurmerk komt om die eindtermen te certificeren. Het kan zijn dat verschillende partijen verschillende diploma’s uitgeven, zolang de ouders op basis van het keurmerk maar weten dat hun kind zwemveilig is als het diploma officieel is erkend.”

"We roepen alle ondernemers in de branche op om lid te worden"

De WiZZ spreekt dus zich niet uit voor of tegen een bepaalde zwemmethode, maar wil vooral kennisuitwisseling over zwemveiligheid faciliteren tussen zwembadondernemers onderling, en tussen bedrijven en kennisorganisaties. “Zo helpen we onze leden om in tijden van bezuinigingen en veranderende consumentenvoorkeuren toch succesvol te blijven. We roepen dan ook alle ondernemers in de branche op om lid te worden. Als je dat snel doet kun je dit voorjaar nog aanwezig zijn bij ons eerste ledenevenement”, besluit Van Etten.

Voor meer informatie: www.wzz.nl

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst