Skip Navigation LinksHome-Nieuws-Nieuws Alert-Item

Onderzoek HAN: Girostart leverde Gelderland een positiever imago op 15 november 2016

PERSBERICHT

Veel tevreden en gelukkige bezoekers, inwoners en bestuurders door Giro Gelderland
 
Vandaag publiceerden Giro Gelderland en HAN Sport en Bewegen de resultaten van het evaluatierapport van de start van de 99e Giro d’Italia in Gelderland. Vanuit HAN Sport en Bewegen is door sporteconomen, met behulp van studenten, onderzoek gedaan naar de economische en maatschappelijke effecten van de Giro. De HAN werkte hiervoor nauw samen met onderzoekers van de Radboud Universiteit, Universiteit Utrecht en onderzoeksbureau Decisio. Het onderzoek is uniek in Nederland. Nooit eerder werd er op zoveel thema’s en over zo’n lange periode een sportevenement in Nederland geëvalueerd.  De onderzoekers keken onder meer naar de economische impact, media-aandacht en organisatorische waarde van Giro Gelderland. Ook zijn de maatschappelijke effecten zoals sportdeelname, sociale cohesie, trots en het draagvlak onder de Gelderse bevolking op korte (direct na het evenement) en wat langere termijn (vier maanden later) in kaart gebracht.
 
GIRO
De algemene doelstelling voor projectorganisatie Giro Gelderland en de provincie Gelderland en gemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen was het organiseren van een veilig en succesvol Giro-evenement. Daaraan heeft Giro Gelderland volgens de onderzoekers grotendeels voldaan. Het evenement is veilig en vrijwel probleemloos verlopen en was ook sportief (vooral voor de Nederlanders) een aantrekkelijk evenement. Dit blijkt ook uit de hoge waardering van bezoekers. Opvallende uitkomst van het onderzoek is dat het imago van Gelderland en de drie startgemeenten in zijn geheel en op verschillende aspecten is verbeterd.

Ook is er een positieve economische spin-off gerealiseerd van 8,4 miljoen euro. Daar staat tegenover dat enkele van de gehoopte maatschappelijke en economische deelresultaten niet zijn gerealiseerd. Zo heeft Giro Gelderland niet geleid tot een aantoonbaar hogere sportdeelname of meer sociale cohesie.

Groter draagvlak
Volgens de onderzoekers is de belangrijkste waarde van het evenement dat honderdduizenden mensen langs het parcours, en miljoenen thuis, genoten van de Gelderse Girostart. Het evenement heeft dan ook gezorgd voor een groter draagvlak voor grote sportevenementen onder de Gelderse bevolking en publieke bestuurders. Het evaluatierapport concludeert: 'De Girostart verliep onder prachtige weersomstandigheden. Voor veel bezoekers, bestuurders en andere betrokkenen is de Giro-zon ook daarna nog lang blijven schijnen.'

De bijdrage van de Girostart aan geluk, trots en plezier wordt gewaardeerd op 6,5 miljoen euro voor Gelderland en 50 miljoen euro voor heel Nederland

De belangrijkste uitkomsten op een rijtje:

  • Naar de Gelderse Girostart kwamen naar schatting 482.500 dagbezoekers kijken. Hiervan kwam 42.500 uit het buitenland.
  • De economische impact van de Girostart was 8,4 miljoen euro voor de provincie Gelderland. Bezoekers waren goed voor een bestedingsimpuls van 10,2 miljoen euro en RCS, wielerploegen en de media voor zo’n 1,5 miljoen euro. De Giro Gelderland-organisatie gaf minder in Gelderland uit dan het aan Gelderse inkomsten had, waardoor er een negatieve netto bijdrage aan de impact had van 3,3 miljoen euro.
  • Giro Gelderland heeft niet aantoonbaar geleid tot meer sportdeelname of sociale cohesie op de lange termijn in Gelderland. Wel is er onder de Gelderse bezoekers van de Girostart  een kortdurende opleving zichtbaar in het vertrouwen in de maatschappij.
  • Het  draagvlak voor de organisatie van grote sportevenementen is bij zowel bestuurders als inwoners van Gelderland toegenomen.
  • De bijdrage van de Girostart aan geluk, trots en plezier wordt gewaardeerd op 6,5 miljoen euro voor Gelderland en 50 miljoen euro voor heel Nederland. Deze immateriële waarden zijn mogelijk de belangrijkste opbrengsten van het evenement.
  • De rest van Nederland is na de Girostart positiever aan gaan kijken tegen zowel de provincie Gelderland als de drie startgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Nijmegen. Vooral op het gebied van leisure in het algemeen, en evenementen in het bijzonder, is er een imagoverbetering waarneembaar.
  • Het is de projectorganisatie gelukt om een veilig en succesvol Giro-evenement en een uitgebreid side-event programma neer te zetten. De betrokken partners zijn trots en tevreden en ook zijn de onderlinge relaties én die met andere partijen verbeterd.
  • Projectorganisatie Giro Gelderland werkte onder zeer grote tijdsdruk en met (voor een groot sportevenement) deels onervaren projectmedewerkers vanuit de vier overheden. Dit belemmerde een optimale economische en maatschappelijke spin-off. De financiële inbreng vanuit het bedrijfsleven was uiteindelijk beperkt.
  • De TV-uitzendingen over de Giro Gelderland bereikten gezamenlijk 72 miljoen mensen in Europa. De toon in de media was voor het overgrote deel positief.

 Hoe kijken de onderzoekers nu naar Giro Gelderland? Projectleider Willem de Boer van HAN Sport en Bewegen: “Het is op meerdere vlakken een geslaagd evenement. Vrijwel iedereen die de Gelderse Girostart aanwezig was heeft genoten en veel bezoekers, betrokkenen en bestuurders kijken met plezier en trots terug op een prachtig en vrijwel probleemloos evenement. Wel hadden de economische en maatschappelijke effecten hoger kunnen uitvallen als de projectorganisatie eerder was gestart en het bedrijfsleven meer was betrokken.”

Eindrapport
Het eindrapport van de Giro Gelderland-projectorganisatie en het evaluatierapport vanuit HAN Sport en Bewegen zijn te downloaden via: www.sporteconomie.nl of www.girogelderland.nl/pers. Kijk voor meer informatie over HAN Sport en Bewegen op www.sportbewegen.nl en over onderzoeken naar de economische en maatschappelijke impact van sportevenementen op www.sportbewegen.nl.
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst