Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"Ik denk dat wij het als vereniging aardig op orde beginnen te krijgen" 12 september 2017

IntroFotoJongeSportbestuurderFC250Jongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiele) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de club én henzelf.
Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Wouter Dubois , bestuurslid bij tafeltennisvereniging SVE met de technische portefeuille.

1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Wouter Dubois, 28 jaar en geboren en getogen in Utrecht. Sinds mijn dertiende speel ik tafeltennis bij SVE en na mijn jeugd ben ik langzaam in het vrijwilligerswerk bij de club gerold. Naast tafeltennis mag ik ook graag een stukje fietsen en fitnessen." 

2. Welke taken heb je binnen het bestuur van je vereniging? 
"Binnen het bestuur ben ik verantwoordelijk voor de technische portefeuille. Het belangrijkste is daarbij natuurlijk het regelen van trainingen en trainers, maar ook zaken als jeugdcoördinatie, teamindelingen, topsport, breedtesport, materiaal." 

XL30DeJongeSportbestuurderWouterDubois-1a3. Hoe ziet de rest van jouw bestuur er uit?
"Als bestuur hebben we twee jaar geleden het traject ‘Besturen met een visie’ gevolgd. Daar is een nieuwe organisatiestructuur van de vereniging uitgekomen. Als bestuur willen we meer besturen, minder reactief bezig zijn, meer met de lange termijn en minder met de dagelijkse gang van zaken. Dit had ook gevolgen voor het bestuur. Van een negen(!)-koppig bestuur zijn we teruggegaan naar vijf bestuursleden: voorzitter, penningmeester, secretaris, aangevuld met een bestuurslid technische zaken en sponsoring en PR. In het bestuur ben ik de jongste én gek genoeg ook de langstzittende. De overige bestuursleden zijn begin dertig (twee leden), begin vijftig en begin zestig, waarbij de verhouding man-vouw vier/een is."

4. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
"Sinds 2009. Al behoorlijk wat jaren dus. Waarbij het werk als bestuurslid door de jaren heen behoorlijk veranderd is. Van 140 leden groeiden we naar 240 leden en proberen we steeds meer naar de lange termijn te kijken. Je weet het nooit, maar waarschijnlijk is dit mijn voorlopig laatste termijn. Continuïteit is heel belangrijk voor een vereniging, maar dat betekent niet dat dezelfde mensen tientallen jaren in het bestuur hoeven te blijven. Ik wil de club ook graag weer eens van de andere kant bekijken, als lid en enthousiaste vrijwilliger. Bovendien zijn we nu in de positie dat we veel, jonge, enthousiaste, leden hebben, die met andere ideeën ook het bestuur kunnen verrijken."

"Langzaam zag je dat de vereniging groeide en meer ruimte was voor nieuwe ideeën en initiatieven"

5. Wat was voor jou de reden om in het bestuur toe te treden?
"Vooral nieuwsgierigheid; het willen weten wat er allemaal gebeurt in de vereniging en daar invloed op uitoefenen. Wat ook hielp was dat we als vereniging ook uit een dal aan het klimmen waren, zowel sportief als financieel. Langzaam zag je dat de vereniging groeide en meer ruimte was voor nieuwe ideeën en initiatieven. Tegelijkertijd zag ik ook dat er heel veel beter kon. Ik kwam zelf net uit de jeugd en had daardoor een goed referentiekader wat er op het gebied van trainingen, trainers en begeleiding verbeterd kon worden."

XL30DeJongeSportbestuurderWouterDubois-26. Welke verdere plus- en eventuele minpunten ervaar je als verenigingsbestuurder? 
"Pluspunten zijn voor mij dat je op de eerste rang, of eigenlijk aan het stuur zit, bij de ontwikkeling van de vereniging. Je weet wat er speelt en welke uitdagingen er op tafel liggen. En met jouw ideeën kan je deze beïnvloeden! Als bestuurder vind ik het fijn als ik mij met de lange termijn kan bezighouden en er ruimte is om mijn ideeën uit te werken. Minpunten vind ik de verantwoordelijkheid bij ad-hoc werkzaamheden. Als er zaken minder goed lopen word je als bestuurslid als eerste aangekeken om het recht te trekken. Stel de trainer is ziek, dan ben ik degene die mede voor vervanging moet zorgen."

7. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
"Het aantrekken, opleiden en begeleiden van nieuwe trainers. Doordat er een aantal trainers gestopt zijn hebben we grote behoefte aan nieuwe, enthousiaste, trainers. We zijn een grote club en voor een groot deel kunnen we vanuit eigen gelederen voorzien in deze behoefte. Maar dat brengt ook uitdagingen met zich mee: hoe bewaak je het niveau van je trainingen en trainers? Daar ga ik nu over in gesprek. We willen zoveel mogelijk trainersopleidingen aanbieden en begeleiden, bijvoorbeeld door soms te sparren met een ervaren trainer."

"Jongeren in het bestuur moeten de ruimte krijgen om te leren, met verfrissende ideeën te komen en vooral ook fouten te mogen maken"

8. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
"Absoluut. Maar staar je niet blind op een bestuursfunctie. Het is de taak van verenigingsfunctionarissen om het gesprek aan te gaan met nieuwe vrijwilligers en jongeren te betrekken. Stimuleer ze om verantwoordelijkheid te nemen, waarbij je duidelijk moet zijn over de verwachtingen en de tijdsinvestering die het vraagt. Jongeren kunnen ook beginnen met een commissie- of andere vrijwilligersfunctie. Dat maakt de stap naar een bestuursfunctie kleiner. Tegelijkertijd is het ook geen rocket science. Jongeren in het bestuur moeten de ruimte krijgen om te leren, met verfrissende ideeën te komen en vooral ook fouten te mogen maken."

9. Wat moet er volgens jou daarnaast verder gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Meer in gesprek gaan, in een vroeg stadium. Ik denk dat wij het als vereniging aardig op orde beginnen te krijgen. We vergaderen nauwelijks met het hele bestuur (een uur per zes weken). Veel overleg is informeel (aan de bar, in wandelgangen) of vindt billateraal plaats. Ook bespreken we veel via Whatsapp en email. Bestuurswerk staat dus niet gelijk aan lange suffe vergaderingen. Het is vooral belangrijk dat jongeren er van overtuigd raken dat ze er in bestuursfunctie er niet alleen voor staan. Een bestuurder gaat besturen, waarbij de uitvoering idealiter bij anderen in de vereniging ligt."

XL30DeJongeSportbestuurderWouterDubois-310. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen?
"Dat besturen naast hard werken en verantwoordelijkheid ook gerust heel leuk mag zijn. In 2016 werden we sportvereniging van het jaar in Utrecht. Als bestuurder mag je dan naar het sportgala van de gemeente. Gaaf om bij te zijn en iets waar je als gewoon verenigingslid niet snel zal komen. Of bijvoorbeeld het traject Modern Besturen van de VSU en NOC*NSF. Leerzaam om te doen, het kost je als bestuurder niets en werkgevers vinden het leuk als ze zoiets op je CV zien."

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst