Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-De jonge sportbestuurder-Item

"We hopen het komende jaar te kunnen bouwen aan ledengroei, de bekendheid van floorball en de professionaliteit van de bond" 18 april 2017

XL29IntroDeJongeSportbestuurderJongeren in sportbesturen

De besturen van sportverenigingen en andere sportorganisaties bestaan nog steeds voornamelijk uit 'oudere' mannen. Vrouwen maar zeker ook jongeren zijn er sterk in de minderheid. Terwijl een divers samengesteld bestuur - op basis van bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, ervaring en opleiding - wellicht beter kan inspelen op veranderende sportbehoeftes van (potentiele) leden en daarmee de toekomst beter tegemoet kan treden. 

In de rubriek 'De jonge sportbestuurder' komt steeds een jongere aan het woord die de nodige ervaring heeft met bestuurswerk in de sport en andere jongeren wil stimuleren daar op zijn minst ook eens over na te denken. Door te laten zien hoeveel plezier ze eraan beleven maar ook hoeveel meerwaarde hun inbreng heeft voor de club én henzelf.
Vandaag in 'De jonge sportbestuurder': Daniël Nicolai, bestuurslid van de van de Nederlandse Floorballbond

1. Kan je jezelf kort introduceren?
"Ik ben Daniël Nicolai en ik ben 26 jaar. Ik ben student in Groningen en zit in het laatste jaar van de bachelor Communicatie- en Informatieweten- schappen. Ik speel floorball, ook wel unihockey XL14DeJongeSportbestuurderDanielNicolai-1genoemd. Het is een jonge en nog redelijk onbekende sport die het beste beschreven kan worden als ijshockey in de zaal, zonder alle bijbehorende ‘ijs-items’, maar met bal (in plaats van puck), stick en boarding. Het is een van de snelste zaalsporten die er is!" 

"Verder ben ik mede-eigenaar van de website FloorballToday en ook op bestuursgebied actief binnen het floorball. Dit begon bij U.C. Face Off, de Groningse studentenfloorballvereniging, waar ik secretaris en voorzitter geweest ben. Hierna ben ik het algemeen bestuur van de Nederlandse Floorballbond (NeFUB) ingestapt. Floorball speelt een belangrijke rol in mijn leven: naast het besturen en schrijven over floorball speel ik zelf ook nog mee in de eredivisie. Op dit moment staan we derde!"

2. Welke taken heb je binnen het bestuur van je vereniging? 
"Bij de NeFUB heb ik de portefeuille Media & Communicatie. Belangrijkste zaken hierin zijn het bijhouden van de social media-kanalen en website, maar ook het opstellen van de maandelijkse infomails. De leden van de NeFUB hebben in het verleden nogal eens geklaagd over de niet-optimale communicatie vanuit het bestuur naar de leden, ik hoop dat het huidige bestuur dit kan verbeteren. Los van mijn specifieke taken vergader ik natuurlijk mee over de algemenere zaken, dus tijdens de vergaderingen kan ik zo nodig mijn zegje doen."

"Gemiddeld gezien hebben we een bijzonder jong bestuur"

3. Hoe ziet de rest van jouw bestuur er uit?
"We zijn met drie mannen en twee vrouwen, maar dit was zelfs fifty-fifty toen we nog met z’n zessen waren. Gemiddeld gezien hebben we een bijzonder jong bestuur. Victor (36) is de voorzitter, hij is al jarenlang bezig met floorball op verschillende niveaus en weet ontzettend veel van zowel de internationale als de nationale regelgeving. Dorothee (31) is officieel de secretaris, maar daarnaast neemt ze tijdelijk ook de penningmeestertaken op zich. Ze is altijd bezig, vol energie. Jorg (39) is via Floorball Academie Nederland ‘aangehaakt’ bij de NeFUB. Hij is enorm gemotiveerd om iedereen - maar vooral jeugd - aan het sporten te krijgen, liefst via floorball. Met zijn enthousiasme komen we vaak al een heel eind. Ten slotte is er nog Margreeth (48), die als bestuurslid Jeugd de scepter zwaait over de jeugdontwikkeling. Het liefst steekt ze al haar tijd hierin!"

XL14DeJongeSportbestuurderDanielNicolai-24. Hoe lang ben je bestuurslid? En hoe lang denk je het nog te blijven?
"Sinds iets meer dan een jaar draai ik mee in het bestuur. We hebben kortgeleden een nieuw meerjarenplan goedgekeurd zien worden op de ALV, dus het liefst blijf ik nog een tijdje zitten. Ik voel me op mijn plek en ik heb het gevoel dat we als bestuur, in samenwerking met de verenigingen, aan het bouwen zijn aan een mooier floorballklimaat in Nederland. Ik draag daar graag ook de komende jaren nog mijn steentje aan bij."

5. Wat was voor jou de reden om in het bestuur toe te treden?
"Toen ik bestuurslid was bij Face Off had ik veel te maken met de NeFUB. Daar zag ik dat er veel mensen actief waren om de NeFUB groter en sterker te maken, al leidde dat niet altijd direct tot een goed resultaat. Ik merkte via de club dat er vaak negatief gedacht werd over de NeFUB, maar dat vond ik oneerlijk – er waren immers veel mensen hard aan het werk, maar achter de schermen. Ik bood aan om de social media te gaan beheren, zodat ik mee kon helpen om aan Nederland te laten zien dat een kleine groep mensen bijzonder veel werk verrichtte. Dit was mijn eerste stap richting het NeFUB-bestuur… Gevraagd werd of ik mee wilde vergaderen, zodat ik op de hoogte kon blijven van het reilen en zeilen, en toen ik eenmaal meedeed met de vergaderingen was het toetreden tot het Algemeen Bestuur eigenlijk slechts een formaliteit." 

"De taken die ik in mijn portefeuille heb zijn leerzaam"

6. Welke verdere plus- en eventuele minpunten ervaar je als verenigingsbestuurder? 
"Als bestuurder heb ik veel mensen leren kennen uit heel Nederland: besturen van clubs, de trainers en coaches van de nationale (jeugd)teams, commissieleden en noem maar op. Erg leuk, maar ook handig, omdat ik zo nog beter op de hoogte kan blijven van alle floorballzaken die spelen in het land. De taken die ik in mijn portefeuille heb zijn leerzaam en ten dele vergelijkbaar met het werk dat ik mijzelf na mijn studie wel zie doen. Natuurlijk kost het tijd om deel te nemen aan een bestuur, maar over het algemeen kan ik het goed inplannen."

XL14DeJongeSportbestuurderDanielNicolai-37. Voor welke bestuurlijke uitdaging sta je vooral in dit jaar?
"Op persoonlijk gebied hoop ik dat we over kunnen gaan naar een nieuwe website. De ‘oude’ voldoet aan de minimale eisen, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Met het bestuur hopen we het komende jaar te kunnen bouwen aan ledengroei, de bekendheid van floorball en de professionaliteit van de bond."

8. Beveel je andere jongeren aan om ook bestuurder te worden?
"Als je houdt van coördineren, brainstormen en ideeën uitwerken en je bent gemotiveerd om een club of vereniging vooruit te helpen op welk vlak dan ook - bestuurlijk, sportief, sociaal, noem maar op - dan: ja! In een bestuur kun je je energie kwijt en je kunt – intrinsiek gemotiveerd – bezig met het uitvoeren van je taken. In een bestuur plaatsnemen klinkt heel deftig, maar het gaat er vooral om dat je je wilt inzetten voor jouw sport, club, hobby of wat dan ook." 

"Jeugdige bestuursleden kunnen de diversiteit in een bestuur enorm vergroten, waarmee problemen vanuit meerdere invalshoeken bekeken kunnen worden"

9. Wat moet er volgens jou gebeuren om méér jongeren richting bestuur te krijgen?
"Dat is een goede vraag waar ik zo niet hét antwoord op weet. Misschien kunnen zittende besturen proberen om vaker jongeren te vragen of ze bestuurswerk willen doen, al lijkt dit een open deur. Jeugdige bestuursleden kunnen de diversiteit in een bestuur enorm vergroten, waarmee problemen vanuit meerdere invalshoeken bekeken kunnen worden. Jongeren kunnen ook gevraagd worden of zij een concrete taak willen oppakken, zoals in mijn geval ‘social media beheer’. Zo kunnen ze eventueel doorgroeien naar volwaardig bestuurslid."

10. Wat hebben we je niet gevraagd maar wil je wel graag vertellen?
"Mochten overige besturen of bestuursleden in contact met mij of ons willen komen, dan kan dat via media@nefub.nl of info@nefub.nl. Dit kan voor bestuurszaken en –vragen, maar ook voor samenwerkingen en floorballclinics!"

XL14DeJongeSportbestuurderDanielNicolai-4

« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst