Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Congressen & Seminars-Agenda item

Congres Sportrecht UvA 2018 | De rechtspositie van de sporter 23 mei 2018

Dit congres heeft de rechtspositie van de sporter als thema. Het Europees recht heeft hierop vanaf halverwege jaren zeventig grote invloed gehad. Recent oordeelde de Europese Commissie dat regels van sportorganisaties, die inhouden dat atleten (tot levenslang) geschorst kunnen worden bij deelname aan niet-geautoriseerde evenementen, in strijd zijn met het Europees mededingingsrecht. Over deze en andere zaken in het Europese sportrecht houdt prof. Richard Parrish van Edge Hill University zijn key-note speech.

De rechtspositie van de sporter in Nederland
Ook binnen het nationale recht doen zich interessante ontwikkelingen voor met betrekking tot de rechtspositie van de sporter. Zo was er eind vorig jaar veel aandacht voor een zaak van een amateurspeler die naast een tuchtrechtelijke schorsing, strafrechtelijk werd vervolgd en civielrechtelijk aansprakelijk werd gesteld voor een overtreding op het voetbalveld. Guido Hahn van Erasmus School of Law zal ingaan op deze en andere relevante ontwikkelingen in het nationale sportrecht.

Vertegenwoordiging belangen topsporters
Chiel Warners is oud-olympiër en sinds 1 maart 2018 voormalig voorzitter van de Atletencommissie van NOC*NSF. Matthew Graham is werkzaam voor Legal & Player Affairs bij de World Players Association. Beiden zullen vanuit hun ervaring in de praktijk een beeld schetsen van vertegenwoordiging van de belangen van (top)sporters op nationaal en internationaal niveau. Daarbij zal het publiek de mogelijkheid worden geboden tot interactie middels een Q&A.

Na de pauze richt de aandacht zich eerst specifiek op het voetbal. De professionele voetballer oefent zijn beroep uit in een complexe internationale arbeidsmarkt, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de intermediair. Roberto Branco Martins van de Universiteit van Amsterdam zal ingaan op de huidige knelpunten in de regulering van deze beroepsgroep.

Regelgeving betaald voetbal
Van grote invloed op de rechtspositie van de voetballer is de regulering van internationale transfers door FIFA. Eind vorig jaar bereikten FIFPro en FIFA een akkoord waarbij werd afgesproken dat de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players (RSTP) ingrijpend gewijzigd zullen worden. Frans de Weger, advocaat en Arbiter bij het Court of Arbitration for Sport (CAS) zal de voorgeschiedenis omtrent de huidige regelgeving schetsen, waarna een panel met experts vanuit de verschillende stakeholders in het internationale voetbal in discussie zal gaan over de aankomende wijzigingen. Ook hier zal het publiek bij worden betrokken middels een Q&A. Het panel zal bestaan uit:

  • Serge Rossmeisl, directeur Federatie van Betaald Voetbal Organisaties (FBO);
  • Roy Vermeer, Legal Director FIFPro Europe;
  • Matthijs Withagen, Group leader / Legal Counsel FIFA;
  • Daan de Jong, Legal Counsel European Club Association (ECA).

Geschilbeslechting CAS
Tot slot besteedt Dennis Kolaard, advocaat en ad-hoc clerk bij het CAS, aandacht aan het systeem van internationale geschilbeslechting in de sport en behandelt hij enkele ‘landmark cases’ van het CAS met betrekking tot de rechtspositie van de sporter.   

Er is sprake van een mix tussen overwegend Nederlandse en Engelse sprekers.

  • Locatie: Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV Amsterdam
  • Roeterseiland Rec A/Gebouw A / zaal A3.15
  • Tijden: 13.00 uur (inloop), 13.15 uur (opening),17.45 uur (start borrel)
  • Toegang: € 385 (Deelnemers ontvangen bij aanvang van het congres gratis het boek Steven Jellinghaus & Guido Hahn (red.),  Capita Sportrecht, ISBN 978 94 6371 005 3 (winkelwaarde €54,-))
  • NB: De UvA kan aan deelnemende Nederlandse advocaten het programma en een bewijs van deelname verstrekken in verband met PO-punten (NOVA). Deelname staat voor 3 punten.         
  • Voor meer informatie en aanmelden: klik hier
« terug