Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Nationaal Platform Zwembaden | NRZ staat onder hoogspanning 21 juni 2012

door: Lennart Bloemhof | 21 juni 2012

Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ - de organisatie die onder meer het Nationaal Zwemdiploma uitgeeft - staat onder hoogspanning. Een nieuw licentiesysteem voor de uitgifte van zwemdiploma’s in Nederland moet de kwaliteit van het Nationaal Zwemdiploma verbeteren, maar dit voornemen zorgt voor interne verdeeldheid bij het kennisinstituut.

Raymond Leever - directeur van uitgeverij LMCG die onder meer vakblad ZwembadBranche uitgeeft - kaartte op netwerksite LinkedIn in een openbare discussie aan dat het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ in ‘een spagaat’ verkeert. Volgens Leever bevestigen diverse bronnen binnen de zwembranche dat het kennisinstituut lijdt onder conflicterende belangen van de verschillende partijen in het bestuur. Katalysator van dit probleem vormt volgens Leever het plan om het Nationaal Zwemdiploma van meer kwaliteitseisen te voorzien middels een licentiesysteem. Dit plan zou de verhoudingen op scherp hebben gezet in het bestuur van de organisatie.

Nieuwe eisen
Het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ wordt gevormd door drie partijen. De Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) beheert vrijwel alle door de overheid geëxploiteerde zwembaden. RECRON vertegenwoordigt in het bestuur de privaat aangestuurde zwembaden. En de Nederlandse zwembond (KNZB) behartigt in het bestuur de belangen van de zwemsport. In de nieuwe plannen worden er eisen gesteld aan de opleiding van zwembadpersoneel. Zo moet het personeel een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overleggen. Verder moet het zwembad een zwemwerkplan hebben en voldoen aan het protocol gedragsregels voor zwembaden. In de huidige regelgeving omtrent de uitgifte van het zwemdiploma is er niets geregeld en kan in principe elk zwembad een diploma uitgeven. Er is alleen een eindcontrole op de diploma-eisen.

Diverse hooggeplaatste bronnen binnen de organisatie bevestigen tegenover Sport Knowhow XL dat er tensie is binnen het bestuur vanwege de voorgenomen verplichte aanpassingen, en dat het ‘al jaren speelt’. Dat die spanning nu naar buiten komt is te wijten aan de huidige dynamiek in de zwembranche. Openbare zwembaden staan onder financiële druk en zwemdiploma’s worden steeds moeilijker betaalbaar voor bijvoorbeeld arme gezinnen. Aanscherping van de eisen om zwemdiploma’s te mogen uitgeven kan zwembaden dieper in de problemen brengen, gezien de investeringen die gedaan moeten worden om aan die eisen te voldoen.

Zo wil RECRON - als ondernemersvereniging - zo min mogelijk regels en bureaucratie ten behoeve van de privaat geleide zwembaden. De KNZB daarentegen staat voor een kwalitatief hoogwaardig Nationaal Zwemdiploma in Nederland en prefereert een sterkere controle op de kwaliteitseisen voor uitgifte van het diploma. VSG staat tussen beide partijen in.

Het aantal zwembaden dat daadwerkelijk in de problemen komt wanneer de hernieuwde licentie-eisen voor het zwemdiploma worden ingevoerd, is ongeveer één op tien. Verreweg de meeste zwembaden in Nederland zijn professioneel georganiseerd en voldoen aan de nieuwe maatregelen. Daar staat tegenover dat de zwembaden die niet voldoen een grote inhaalslag moeten maken. RECRON en VSG vertegenwoordigen ook deze zwembaden, en zijn met een sterke achterban vertegenwoordigd in het Platform; samen representeren ze 95 procent van alle zwembaden in Nederland.

Moderne aanpassing
Jan Kossen zit als directeur van de KNZB in het bestuur van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ. Hij ziet de nieuwe licentie-eisen niet als een aanscherping, maar als een ‘aanpassing aan de moderne tijd’. Of er vanuit de KNZB ook een sportief belang zit in de hernieuwde licentie-eisen aan het Nationaal Zwemdiploma? “Ik zou natuurlijk graag zien dat alle zwemmers uiteindelijk naar de Olympische Spelen gaan”, grapt Kossen. Om daar serieus aan toe te voegen: “Maar in de eerste plaats zijn wij er voor die 3,5 miljoen zwemconsumenten. De KNZB is lang geleden begonnen met de uitgifte van zwemdiploma’s en dat vormt voor ons sindsdien een primair belang in het kennisinstituut.”

Kossen bevestigt dat er spanningen zijn in het bestuur omtrent het voorgenomen licentiesysteem, maar dat spanning aan de andere kant ‘ook wel weer een groot woord is’. “We willen graag meer controle en sturing in de uitgifte van zwemdiploma’s. Dat is geen revolutionair idee. In het moderne onderwijs gaat het bijvoorbeeld al jaren zo.”

Huwelijkstaferelen
Volgens Kossen is het niet meer dan normaal dat bij veranderingen de verhoudingen in het bestuur wat meer op scherp komen te staan. Hij vergelijkt het met een huwelijk. “Als je lang met iemand getrouwd bent, hoeft dat niet te betekenen dat je het altijd met elkaar eens bent. Dan ga je toch ook niet meteen scheiden?”

Alle optimistische woorden van Kossen ten spijt, bronnen uit de zwembranche kijken vol vrees naar de toekomst van het zwemdiploma, mocht er geen uitweg worden gevonden uit de bestuurlijke onenigheid. In het ergste geval verdwijnt dan het Platform en daarmee het Nationaal Zwemdiploma. Vanuit de branche klinkt dan ook steeds sterker de roep om een onafhankelijke en eenduidige organisatie, zonder conflicterende partijbelangen.

Op woensdag 27 juni staat er een bestuursvergadering van het Nationaal Platform Zwembaden | NRZ op het programma. Kossen is resoluut of het voortbestaan van het Platform in die vergadering een agendapunt vormt: “Dat is absoluut onzin. Zo’n lange samenwerking strandt niet zomaar.”

Voor meer informatie: www.npz-nrz.nl
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst