Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

HAN-studenten bieden sportverenigingen helpende hand 21 juni 2012

door: Lennart Bloemhof | 21 juni 2012

‘Ontzettend succesvol’. Zo typeert docent en onderzoeker Rob ter Horst van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) het Transferpunt Sport, een kennisinstituut dat sportverenigingen op allerlei gebieden ondersteunt. Ter Horst staat aan het hoofd van het Transferpunt en begeleidt derde- en vierdejaars studenten Sport en Beweging van de HAN, die sportverenigingen met hun studiekennis de helpende hand bieden.

Acht jaar geleden kwam vanuit de HAN het initiatief om het instituut op te richten met als oprichtingscredo ‘sportkennis ook buiten de muren van de school te verspreiden’. Ter Horst is sindsdien verbonden aan het Transferpunt en ziet het project nog altijd groeien. “We krijgen veel aanvragen binnen en verenigingen blijven terugkomen”, vertelt Ter Horst enthousiast. De werkzaamheden van het Transferpunt zijn divers. Nadat een sportvereniging om advies heeft gevraagd bij het Transferpunt buigen studenten - in het kader van een stage - zich over de beste oplossing voor desbetreffende sportclub. Daarbij komt het voor dat studenten soms het complete verenigingsbestuur overnemen waarna de organisatie, procedures en/of protocollen van de sportclub worden aangepast. “Studenten werken altijd in koppels bij een sportvereniging”, legt Ter Horst uit. “We begeleiden zo’n tien à twaalf studenten per semester. De hulp kost de vereniging niets en onze organisatie probeert voornamelijk kostendekkend te zijn.” Het daarbij om uiteenlopende sportverenigingen, van voetbalclubs tot schermverenigingen of bowlingclubs.

Partners
Op dit moment profiteren twaalf verenigingen van de verenigingsondersteuning die wordt aangeboden door het Transferpunt, maar studentenhulp is niet het enige waar het Transferpunt zich mee bezighoudt. Daarnaast vormt verenigingsonderzoek een belangrijk speerpunt van het kennisinstituut. Met behulp van partners kan het Transferpunt dat brede werkzaamhedenpakket vervullen. Bij oprichting waren dat voornamelijk partijen uit de regio Nijmegen. Zo verbond de gemeente Nijmegen zich via Sportservice Nijmegen meteen vanaf de start van het project in 2004 aan het initiatief. Ook leverden allerlei topsportverenigingen uit de regio - waaronder basketbalclub Magixx en Top Judo Nijmegen - hun bijdrage. En landelijke sportkoepel NOC*NSF was ook vanaf dag één verbonden aan het Transferpunt Sport. Van die samenwerkingspartners bij de oprichting zijn op dit moment alleen nog de gemeente Nijmegen en NOC*NSF betrokken bij het initiatief. Voor subsidiëring van onderzoeksprojecten werkt Ter Horst daarom inmiddels samen met een breed scala aan partners, verspreid over het gehele land en verschillend per project.

Dubbel profiteren
Op het gebied van verenigingsondersteuning concentreert Transferpunt Sport zich op sportverenigingen in de regio Arnhem/Nijmegen. Een dergelijk kennisinstituut - opgericht vanuit een onderwijsinstantie en waarin studenten een prominente rol spelen - is uniek in Nederland. Studenten leren van hun stage-ervaringen en sportverenigingen profiteren van het frisse organisatie-inzicht van de studenten. Als voorbeeld van een recent afgerond project noemt Ter Horst het opstellen van een vrijwilligersbeleid bij twee voetbalverenigingen. “Daar hebben we een stappenplan opgezet waarmee een vereniging de competentie van haar vrijwilligers in kaart kan brengen. Een vrijwilliger vult dan een vragenlijst in en vervolgens kan de vereniging deze vrijwilliger inzetten op basis van zijn of haar competenties.”

Workshops
Uit de vele kennis die het Transferpunt in acht jaar tijd heeft vergaard bij sportverenigingen signaleert Ter Horst een aantal problemen die hij vaak tegenkomt in de organisatie van sportclubs. Die pijnpunten concentreren zich voornamelijk rondom een tekort aan vrijwilligers of een gebrek aan bestuurlijke kaders en financieel inzicht. Ter Horst geeft daarom - naast het begeleiden van studenten - workshops voor sportverenigingen in samenwerking met Sportservice Nijmegen. “Op een workshop over bijvoorbeeld vrijwilligersbeleid komen zestig sportverenigingen af. Dan bereik je veel organisaties in één keer”, benadrukt Ter Horst. De veelvoorkomende valkuilen voor sportverenigingen worden in die workshops besproken en er worden tips gegeven voor het opstellen en onderhouden van een effectieve organisatie. Daarnaast verricht het instituut verdiepend onderzoek naar deze problemen bij sportverenigingen. Verder zijn op de website van het Transferpunt documenten te vinden die sportverenigingen kunnen helpen met bijvoorbeeld het organiseren van sportevenementen, het schrijven van een beleidsplan of het opstellen van een protocollenboek.

Tevreden
Ter Horst is tevreden met de huidige reikwijdte van het Transferpunt Sport. Meer dan de twaalf verenigingen die het instituut op dit moment bedient hoeft van hem dan ook niet. Voor de toekomst ziet hij een intensievere samenwerking met gemeente en sportverenigingen weggelegd voor het kennisinstituut. “Sport en maatschappij groeien steeds meer naar elkaar toe. Wij willen sportverenigingen en gemeenten ondersteunen bij het invullen van deze maatschappelijke taak.” En waar sportverenigingen zich op moeten focussen, willen ze een succesvolle organisatie opzetten? De gouden tip volgens Ter Horst: “Zorg dat je de zaken in kaart brengt. Als vereniging moet je weten wat je hebt, en wat je mist. Dan kun je je oriënteren op de kwaliteiten die je in huis hebt en deze optimaal benutten.”

Voor meer informatie: www.transferpuntsport.nl
« terug

Reacties: 0

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst