Skip Navigation LinksHome-Achtergronden-Archief-Nieuwsberichten-Item

Reorganisatie bij dienst Sport en Recreatie in Rotterdam 16 april 2009

door: Anne Schulze | 16 april 2009 

Per 1 april jl. is de dienst Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam anders georganiseerd. Vanuit het idee consequent gebiedsgericht te werk te gaan, zijn drie rayons ontwikkeld. Essentieel in de vernieuwing is het denken vanuit de vraag van de opdrachtgevers en de bewoners van de Rotterdamse stadswijken.

Sport en Recreatie heeft - net als alle andere gemeentelijke diensten in Rotterdam - van het college van B & W de opdracht gekregen gebiedsgericht te gaan werken. Het merendeel van de uitvoerende activiteiten met betrekking tot sportstimulering, sportaccommodaties, wijkrecreatie en natuur en milieu is daarom per 1 april georganiseerd in drie rayons: Rayon Noord, Rayon Centrum en Rayon Zuid. De rayons worden aangestuurd door een integraal sturende rayonmanager. “De bedoeling hiervan is om nauwer en beter aan te sluiten bij de deelgemeenten en de wijkbewoners, en nadrukkelijker de samenwerking met partners in de wijk op te zoeken”, aldus Peter van Veen, algemeen directeur Sport en Recreatie. “Bovendien willen we de vragen, wensen en problemen van de gebieden bepalend laten zijn voor ons aanbod.”

Rayonorganisatie
De drie rayons bedienen elk een beperkt aantal deelgebieden die qua aard en omvang redelijk met elkaar overeenkomen. Zo vallen Prins Alexander, Hillegersberg-Schiebroek, Overschie en Hoek van Holland onder Rayon Noord, en omvat Rayon Centrum de deelgemeenten Kralingen-Crooswijk, Centrum, Delfshaven en Noord. Feijenoord, IJsselmonde, Charlois, Hoogvliet en Pernis horen vanaf nu bij Rayon Zuid.

Met de drie managers die leiding gaan geven aan deze rayonorganisatie zijn verschillende prestatie-afspraken gemaakt. “Het betreft hier allereerst normale afspraken over de sturing op mensen, budgetten en tijd”, legt Van Veen uit. “We hebben echter ook specifieke afspraken met hen gemaakt over bijvoorbeeld de tevredenheid van opdrachtgevers, succesvolle deelname aan stedelijke dienstprojecten en participatie in grote gebiedsprogramma’s.”

Dichter op de bewoners
De reorganisatie van Sport en Recreatie heeft voor de sport in Rotterdam verschillende gevolgen. “Een grote verandering is dat de sport niet langer op zichzelf zal staan, maar dat er vanuit Sport en Recreatie integrale dienstverlening wordt aangeboden”, aldus Van Veen. “Sport is niet alleen een doel, maar vooral een middel om meer Rotterdammers te laten bewegen en hen daarmee te laten participeren in de maatschappij.”

Door dichter op de bewoners te zitten, kunnen bovendien gerichter bewegings- en sportprogramma’s worden aangeboden en slimmere combinaties worden gemaakt tussen de verschillende producten ‘recreatie’, ‘natuur en milieu’ en ‘sportstimulering’. “Voorbeelden hiervan zijn sportlessen in combinatie met voedingslessen op een centrum voor natuur en milieu met een schooltuin, en streetdance als onderdeel van een Urban week in een wijkgebouw”, licht Van Veen toe. “Maar ook de samenwerking met private en andere partijen in de buurt kan beter worden benut, bijvoorbeeld door het aanbieden van clinics samen met jongerenwerk om straatoverlast tegen te gaan, bewegingslessen voor kinderen met overgewicht in samenspraak met een Centrum voor Jeugd en Gezin, enzovoorts.”

Stap in de goede richting
Hoewel de omslag die de dienst Sport en Recreatie heeft gemaakt niet makkelijk is in een organisatie die van oudsher op aanbod gericht is, is Van Veen tevreden over de ontwikkelingen: “We gaan de uitdaging aan om zo vraaggericht en daarmee zo klantgericht mogelijk te werk te gaan. We zijn er nog niet, maar met deze omslag zetten we een stevige stap in de goede richting.”

Voor meer informatie: www.senr.rotterdam.nl

« terug

Reacties: 1

Manuel Dos Santos
23-04-2016

Geachte heer/mevrouw,

Ik ben Manuel Dos Santos, oud-exploitant van de kantine van sportcomplex Gordelweg, aan de

Noorderbocht Rotterdam.

ik wil weer actief zijn in die branche, ik ben overal aan informeren, ik wil graag vraag wat jullie voor mij kunnen beteken, voor meer info en of details, behalve email: tel, 06-3340 9482.

mvg Manuel Dos Santos

Reactie toevoegen

Naam*
E-mailadres*
Reactie*
Stuur mij een e-mail als er een nieuwe reactie wordt geplaatst